Zwrot podatku za pracę w Anglii i Irlandii

program pit przez internet

Każdego roku tysiące Polaków udaje się na sezonowe prace do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Każdy z nich zobowiązany jest rozliczyć się z miejscowym urzędem z lokalnych podatków, nie wszyscy wiedzą jednak, że po powrocie do mogą ubiegać się o zwrot podatku z Anglii. Sytuacje takie mają miejsce, jeśli wpłacono do angielskiego urzędu zbyt duże podatki. Pracodawcą zdarza się bowiem błędnie oszacować rozliczenia podatkowe. Sytuacje takie mają miejsce kiedy pracodawca zatrudniał pracownika jedynie przez część roku, z powodu stosowanie niewłaściwego kodu podatkowego lub gdy pracownik został zwolniony na skutek redukcji etatów.

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Anglii należy wysłać do Tax Office prośbę o zwrot. Powinna ona zawierać załączniki: formularz P45 otrzymywany po zakończeniu pracy, formularz P60 spełniający podobną funkcje jak Polska deklaracje PIT 11 i historię zatrudnienia wraz z pobieranymi benefitami. W wypadku nieposiadania któregoś z dokumentów, petent może zwrócić się z prośbą o przesłanie brakujących formularzy.

Dokumenty powinny pochodzić z okresu, z którego pracownik ubiega się o zwrot podatku. Na podstawie posiadanych pism należy wypełnić druk P50, który wraz z częścią 2 i 3 druku P45 należy wysłać do zagranicznego urzędu skarbowego. Po wypełnieniu wszystkich formalności, urząd przesyła nadpłacony podatek na konto w Anglii lub pocztą, w postaci czeku. Pieniądze podatnika nigdy nie są przekazywane na polskie konta bankowe.

Bardzo podobnie przebiega zwrot podatku w Irlandii. Aby otrzymać zwrot należy wypełnić dokument P45 oraz dokument P60 wystawiany pod koniec każdego roku podatkowego. W razie nie posiadania wyżej wzmiankowanych dokumentów należy zwrócić się o nie do odpowiedniego urzędu. O zwrot podatku za pracę wykonywaną na terenie Irlandii każdy pracownik z Polski może ubiegać się do czterech lat do tyłu. Rozliczenia tamtejszego podatku zajmują zwykle od 3 do 6 miesięcy. Średni zwrot z podatków w Irlandii za okres 3 miesięcy pracy wynosi w przybliżeniu 800 euro.