Ważne aspekty rozliczania PITu w roku 2018

Typowe błędy w rozliczeniach PIT. Sprawdź, jak ich unikać

Pomimo wielu artykułów informacyjnych, poradników czy programów uczących, jak prawidłowo wypełnić PIT, podatnicy wciąż jeszcze popełniają błędy. W ostatnich latach zdarzało się, że nawet 1% złożonych deklaracji było błędnych. W poniższym artykule zwracamy uwagę na najczęściej popełniane błędy i doradzamy, jak ich uniknąć.

Pomyłki w obliczeniach

Wśród najczęściej popełnianych błędów prym wiodą pomyłki w rachunkach. Podatnicy błędnie zaokrąglają kwoty albo wpisują nieprawidłowo wyliczone sumy podatku do zapłacenia w swój PIT 36 online albo inne druki deklaracji podatkowej.

Wiele osób czyni pomyłki w swoich danych, wpisując błędny numer Pesel czy NIP, a nawet nieprawidłowy adres domowy. Należy mieć na uwadze, że w PIT trzeba wpisać rzeczywisty adres zamieszkania, a nie zameldowania. Równie częste podatnicy zapominają o podpisaniu swojej deklaracji podatkowej.

Rozliczanie z małżonkiem, gdy nie ma do tego prawa

Bywa, że małżeństwa rozliczają się wspólnie i składają jeden PIT, a nie mają do tego prawa. Dzieje się tak wówczas, gdy np. jeden z małżonków rozlicza się liniowo, stosuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo płaci podatek tonażowy. Małżonkowie nie powinni również wspólnie rozliczać się za pierwszy rok po ślubie albo za rok, w którym ustała wspólnota majątkowa (np. w wyniku rozwodu).

Kara od fiskusa

Większość błędów popełnianych w deklaracji podatkowej nie skutkuje skutkami prawnymi, a jedynie koniecznością wykonania korekty, jak chociażby w przypadku niepodpisania PIT-u należy podpis złożyć albo poprawić błędnie wpisane dane kontaktowe itp. Jednakże są błędy, które mogą skutkować karą od Urzędu Skarbowego. Dzieje się tak w przypadku podatników, którzy celowo dokonują błędnych, ale korzystnych dla siebie obliczeń kwot podatku do zapłaty. W takiej sytuacji najlepiej jest zapobiec karze i samodzielnie, jeszcze przed końcem obowiązującego terminu dostarczenia PIT-u, złożyć korektę zeznania.

Pamiętajmy też zawsze o terminowym złożeniu PIT-u. Jest to bardzo ważne, bowiem za niedopełnienie tego obowiązku również mogą zostać nałożone kary przez fiskusa.Tak więc pamiętaj: rozlicz PIT online albo drukowany, ale przed jego osobistym złożeniem lub wysyłką drogą internetową, sprawdź go raz jeszcze, dokładnie i starannie.

 

Do kiedy składać PIT? Sprawdź, których terminów nie możesz przegapić

Termin złożenia deklaracji podatkowych nie jest jednakowy dla wszystkich PIT-ów. Dlatego osoby, które składają ich kilka, muszą pilnować, żeby nie przekroczyć żadnego terminu. Sprawdź w poniższym artykule, do kiedy musisz złożyć konkretny druk podatkowy w 2017 roku.

Różne PIT-y i różne daty

Pierwszy termin składania PIT-ów za 2016 rok mija 31 stycznia 2017. Do tego dnia należy złożyć PIT-y o numerach 16A (karta podatkowa), 19A (duchowni) oraz 28 (ryczałt). Do końca kolejnego miesiąca, czyli 28 lutego 2017 roku, powinno się złożyć PIT-40 (za pracownika), a także PIT-40A (czyli ZUS za świadczeniobiorcę). Do 1 maja tego roku składamy natomiast PIT-36 (działalność) oraz 36L (liniowy), PIT-37 (praca), PIT-38 (giełda), jak również PIT-39 (nieruchomość).

Końcowy termin mija o godzinie 23:59 we wskazanych wyżej dniach. Osoby, które spóźnią się ze złożeniem deklaracji i przekroczą owe terminy, muszą się niestety liczyć z konsekwencjami, a nawet karami za spóźnienie.

Rozlicz PIT online i… przedłuż termin składania deklaracji

Rozliczanie PIT-u online jest szybkie i proste. Sposób ów ma tę przewagę nad rozliczaniem na druku tradycyjnym, że zazwyczaj zawiera poradnik z informacjami dotyczącymi tego, jak rozliczyć PIT przez internet, co wpisać w konkretne rubryki itp. Niewątpliwą zaletą jest również to, że nie będziemy mogli wysłać deklaracji bez uzupełnienia wszystkich niezbędnych pól – po prostu system „nie przepuści” PIT-u dalej, dopóki nie wypełnimy go prawidłowo w całości. Zwróćmy też uwagę na największą zaletę rozliczania PIT-ów online , a mianowicie kwestię terminów. Rzecz jasna nadal mamy obowiązek wysłać zeznania podatkowe do 31 stycznia, 28 lutego oraz 1 maja 2017 roku, jednakże możemy to zrobić o dowolnej porze w danym dniu albo nocy. Możemy więc wysłać deklarację nawet o 23:59 dnia 28 lutego, a nadal zmieścimy się w terminie, podczas gdy większość Urzędów Skarbowych zamykanych jest o godzinie 16:00 czy 17:00. Jest to więc swego rodzaju „przedłużenie terminu” składania PIT-ów.

Pomagając, możesz otrzymać zwrot podatku. Dowiedz się w jaki sposób

Podatnicy, którzy przekazują pomoc pieniężną albo rzeczową na cele pożytku publicznego, mają możliwość odliczenia tej kwoty od dochodu w swym rocznym rozliczeniu PIT. Aby to zrobić, trzeba jednakże spełnić kilka warunków. Jakich? W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat ulg podatkowych za darowizny na cele społeczne i publiczne.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonywane są od dochodu osoby, która w danym roku podatkowym zdecydowała się na przekazanie darowizny na rzecz konkretnej organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Podatnik chcący rozliczyć taką ulgę, musi wpisać w swoje rozliczenie roczne PIT łączną sumę wszystkich odliczeń. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O. Trzeba podać wysokość przekazanej darowizny oraz dokonanego odliczenia, jak również dane pozwalające na zidentyfikowanie obdarowanego, a szczególnie jego nazwę oraz adres. Co istotne, odliczenia dokonuje się jedynie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy instytucji obdarowanej, tzn. nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o przyjęciu pieniędzy. Natomiast jeżeli darowizna przekazana została w formie innej niż pieniężna, należy ją potwierdzić dokumentem, z którego wynika wartość owej darowizny, np. notarialną umową darowizny. W tym przypadku trzeba posiadać także oświadczenie osoby obdarowanej o przyjęciu darowizny.

Rzecz jasna odliczenia takiego dokonać można zarówno podczas rozliczenia pitu przez internet, jak i drogą tradycyjną, czyli osobiście w Urzędzie Skarbowym czy też wysyłając PIT pocztą. Odlicza się darowizny poczynione w danym roku podatkowym, za który składamy PIT, czyli na przykład darowizna z 2017 roku nie może być rozliczona w zeznaniu podatkowym za rok 2016.

Cele charytatywne

Darowizny mogą być przekazane w różnych celach, m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, jak również promocji i organizacji wolontariatu, kultury, sztuki, porządku bezpieczeństwa publicznego i wielu innych. Pełną listę celów znaleźć można bez trudu np. w internecie. Pamiętajmy również, że odliczeniom nie podlegają darowizny, które zostały przekazane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, prowadzą działalność gospodarczą związaną z wyrobem alkoholu, tytoniu itp.

 

Świadczenie 500+ i ulga prorodzinna w rocznym rozliczeniu PIT

Świadczenie 500+ stanowi przychód wielu rodziców. Dla niemałej liczby rodzin to naprawdę spory zastrzyk gotówki. Co więcej, zupełnie zwolnionym z podatku, zatem nie musi być wykazywane w rocznym zeznaniu PIT.

Zasady przyznawania 500+

Obecnie zasady przyznawania 500+ wyglądają następująco:

– świadczenie przysługuje jedynie na dzieci niepełnoletnie;

– kryterium dochodu wynosi 800 zł na osobę w rodzinie – jeśli wynosi ono mniej, można otrzymać pieniądze już na pierwsze dziecko, jeśli więcej – na drugie i kolejne;

– w przypadku dzieci niepełnosprawnych kryterium dochodowe wynosi 1200 zł.

Świadczenia 500+ nie trzeba wpisywać w PIT 36 albo inny rodzaj rocznego rozliczenia podatkowego. Jednakże pewien kłopot sprawić może ulga prorodzinna.

Dla kogo ulga prorodzinna?biznesmen-wskazujac-zamowieniu_1098-3393

Rodzice wypełniający rozliczenie PIT przez internet albo drogą tradycyjną, mają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Podatnicy, którzy ze względu na niski dochód albo też dużą liczbę dzieci nie są w stanie w pełni wykorzystać ulgi prorodzinnej, mają możliwość ubiegania się o zwrot części owej niewykorzystanej ulgi.

Ulga prorodzinna a świadczenie 500+

Skorzystanie z owego zwrotu może jednakże podwyższyć dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania kwoty 500 zł już na pierwsze dziecko. Pamiętajmy, że skorzystanie z ulgi prorodzinnej nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem podatnika. Nie musi on więc się o nią ubiegać. Kwota zwrotu wliczana jest do dochodu, a ten z kolei wpływa na wysokość świadczenia 500+. W przypadku więc nawet niewielkiego zwrotu z ulgi prorodzinnej w wysokości kilkudziesięciu złotych, w rodzinach z dochodem wynoszącym do 800 zł na osobę, może on sprawić, że kwota owa zostanie przekroczona. W tym przypadku rodzina ta utraci prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, co w rodzinach z jedynakiem równa się utracie świadczenia w ogóle. Wypełniając PIT warto się więc zastanowić, czy po prostu opłaca nam się skorzystać z ulgi prorodzinnej, czy lepiej zrezygnować z jednorazowego otrzymania zwrotu na rzecz świadczenia 500+ w znacznie dłuższym okresie.

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – co powinieneś wiedzieć na ten temat

Kwota nienależnie pobranych świadczeń w danym roku podatkowym, jeżeli wcześniej powiększyły one dochód, który podlega opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy, podlegają odliczeniu od dochodu. Dzieje się tak wówczas, gdy zwroty nie zostały potrącone przez podatnika.

Komu należy się ulga?

Celem skorzystania z owej ulgi jest wyrównanie straty, którą podatnik poniósłby, jeżeli z początku uzyskał on opodatkowane świadczenie, a następnie je zwrócił bez prawa do zwrotu wcześniej pobranego podatku dochodowego. W przypadku braku tej ulgi, podatnik byłby stratny o kwotę w wysokości zapłaconego albo pobranego już przedtem podatku. Wspomniana ulga tyczy się więc zwrotów, które dana osoba musiała „cofnąć” i przekazać jeszcze raz do wypłacającego owe sumy płatnika, jeżeli świadczenia owe były dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Nienależne świadczenie, które podlega odliczeniu, stanowi kwotę netto wraz z pobranym przedtem podatkiem. Odsetki za zwłokę (w przypadku, gdy zwrot jest opóźniony), nie podlegają odliczeniu. Natomiast samo odliczenie dotyczy kwoty brutto, czyli zwiększonej o pobrany podatek dochodowy.

Kwota odliczenia jest nielimitowana. W przypadku jednak kwoty odliczenia wyższej niż dochód, od jakiego można dokonać odliczenia, ulgę można odliczyć od dochodu uzyskanego w kolejno po sobie następujących, najbliższych 5 latach podatkowych.

Rozlicz PIT online i skorzystaj z ulgi

Pamiętajmy, że odliczenie to przysługuje tylko osobom, które opłacają podatki na ogólnych zasadach, a także podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą i rozliczającym się na podstawie podatku liniowego 19% oraz karty podatkowej odliczenie nie przysługuje. Również podatnicy wypełniający zeznanie PIT-38 (od dochodów kapitałowych), nie mogą dokonać owego odliczenia.

Natomiast skorzystać z niego mogą podatnicy, którzy wypełniają i składają odpowiednie deklaracje podatkowe nr 37, 28 oraz PIT 36 online lub drogą tradycyjną – osobiście lub pocztą w Urzędzie Skarbowym.