Umowa o dzieło a zobowiązania finansowe

dochody na zeznaniu PIT

Umowa o dzieło jest jedną z forma zatrudnienia. Pracodawcy bardzo często wykorzystują właśnie tę możliwość współpracy, głównie ze względu na niskie koszty zatrudniania. Umowa o dzieło nie wymaga bowiem płacenia żadnych dodatkowych składek, poza koniecznością odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Na umowę o działo zatrudnia się najczęściej pracowników niestacjonarnych, ponieważ w samym dokumencie nie określa się miejsca, czasu, ani sposobu wykonania dzieła. Istotny jest za to termin, a wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Czy możemy zatrudnić na umowę o dzieło stacjonarnego pracownika? Owszem, ale tylko wtedy, jeśli wykonuje on pracę, której przedmiotem jest właśnie konkretny rezultat. Często umowę o dzieło podpisuje się na przykład z grafikami czy copywriterami. Nie możemy natomiast zatrudnić osoby, która na swoim stanowisku wykonuje określone czynności, których rezultat nie jest z góry określony, na przykład sekretarki, nauczyciela czy sprzedawcy. W takiej sytuacji konieczne jest zwarcie umowy zlecenia.

Zasadniczo umowa o dzieło nie jest oskładkowana z jednym wyjątkiem. Jeśli zawieramy ją z naszym etatowy pracownikiem, wówczas od jego wynagrodzenia musimy odprowadzić takie same składki, jak w umowie o pracę. Dla obu stron nie jest to więc opłacalna sytuacja. Zatrudniając osobę z zewnątrz poniesiemy więc mniejsze koszty wykonania dzieła, przy tej samej stawce wynagrodzenia.

Na umowę o dzieło zazwyczaj skazani są freelancerzy, czyli tzw. przedstawiciele wolnych zawodów. Jeśli nie zdecydują się na założenie własnej działalności, najpewniej wszystkie zlecenia będą wykonywać na podstawie takiej właśnie umowy. Ogromnym minusem dla każdego freelancera jest fakt, że w umowie nie ma mowy o ochronie wynagrodzenia. Zatem w przypadku choroby i nie wykonania zlecenia w terminie, możemy nie otrzymać pieniędzy. Podatek z tytułu umowy o dzieło rozliczmy wypełniając standardową deklarację Pit 37. Oprócz wpisania zsumowanych dochodów w odpowiednią rubrykę, pamiętajmy o odliczeniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 20% przychodów lub 50% z tytułu praw autorskich.