Umowa o dzieło – kiedy nie rozliczasz się z fiskusem

Umowa o dzieło, to forma umowy cywilnoprawnej, z której nadal chętnie korzystają polscy pracodawcy. Często jest to również pierwsza umowa, z która spotykają się młodzi ludzie w swojej pierwszej pracy. Dziś spojrzymy na problem od strony podatkowej, czyli jak naliczany jest podatek w przypadku takiej umowy i czy zawsze musimy wykazać nasz dochód w rozliczeniu rocznym.

Umowa o dzieło, jest to tzw. umowa rezultatu. W praktyce oznacza to, że wynikiem zleconej nam pracy jest jakieś wykonane przez nas dzieło, za które otrzymamy ustalone wynagrodzenie. Na przykład może to być fotografia, ulotka reklamowa czy artykuł do gazety. Umowa o dzieło tym właśnie różni się od umowy zlecenia, której celem z kolei jest samo działanie, czyli praca. Przykładem umowy zlecenia będzie praca na stanowisku sprzedawcy czy nauczyciela w szkle językowej. Zazwyczaj umowę zlecenie podpisuje się z pracownikiem na okres próbny lub w sytuacji, gdy pracę wykonujemy w konkretnym okresie.

Zapewne właśnie siedzisz przed komputerem i zastanawiasz się, jak rozliczyć pit on line?. Tymczasem warto wiedzieć, od jakiej kwoty w umowie o dzieło, bądź zleceniu w ogóle musisz się rozliczyć z fiskusem. Otóż, jeśli kwota wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia jest niższa niż 200 zł brutto, wówczas nie należy wykazywać jej w rocznym zeznaniu podatkowym. W tym przypadku przychód podlega opodatkowaniu tzw. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego wysokość wynosi 18 procent. Musi być jednak spełniony dodatkowy warunek, to znaczy, wykonawca dzieła lub zlecenia nie może być pracownikiem zleceniodawcy. Reguła ta odnosi się do każdej pojedynczej umowy i nie ma znaczenia, ile takich umów zawarliśmy w przeciągu miesiąca.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy wykonawca jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy. Wówczas od kwoty, która nie przekroczyła magicznej granicy 200 zł brutto, pobiera się standardową zaliczkę na podatek dochodowy. Podobnie sprawa ma się w przypadku, gdy w umowie wynagrodzenie nie jest podane kwotowo, ale w stawkach godzinowych.