Ulga na dzieci – skrót najważniejszych informacji

Od początku roku 2015 będziemy mogli skorzystać z ulgi rodzinnej, na nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga na dzieci, nie tylko się powiększyła, ale również promuje wielodzietność, co zgodne jest z polityką prorodzinną rządu. Co ciekawe, nowe zasady, obejmują już rozliczenie PIT 2017.

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, spowodowało, że ulgi na trzecie i kolejne dziecko zostały zwiększone o 20 proc. (ulga na trzecie dziecko wzrosła z 1.668 zł do 2.000 zł, a na czwarte i kolejne dziecko wzrosła z 2.224 zł do 2.700 zł).
Nowością jest też szerszy zakres osób, które zostaną objęte ulgą. Dotychczas podatnicy, którzy osiągnęli zbyt niskie dochody, a co za tym idzie, mieli zapłacić niski podatek, nie mogli jej rozliczyć w pełnej wysokości. Teraz uzyskają zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, przy czym taki zwrot nie  przekraczać będzie łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Dla kogo ulga prorodzinna?
Z ulgi rodzinnej, mogą skorzystać podatnicy, którzy są rodzicami, lub też opiekunami prawnymi lub rodziną zastępczą  dzieci małoletnich (do 18 roku życia) oraz pełnoletnich (do 25r. życia), pod warunkiem, że pełnoletnie dzieci :
uczą się lub studiują (także za granicą),
w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę 3.089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).
Ulga opisana wyżej dostępna jest wyłącznie dla podatników, którzy składają roczne zeznanie na formularzach PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają się według skali podatkowej.

Jak obliczyć wysokość ulgi?
Ulga na dzieci wynosi:

  • na pierwsze dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),
  • na drugie dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),
  • na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko po 225,00 zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie).

Osoby wychowujące jedno dziecko, obowiązuje limit dochodu- roczne dochody takiego podatnika, nie pozostającego w związku małżeńskim- nie mogą przekroczyć 56tys. zł. W przypadku małżeństw wychowujących jedno dziecko, limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Warto podkreślić, że wysokość uzyskanego przez nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia, jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci.