ulgi tagged posts

Ulga internetowa już nie dla wszystkich…

Uniknij problemów z błędnym wypełnieniem deklaracji

Od 2013 obowiązują przepisy podatkowe, które ograniczają możliwość korzystania z ulgi internetowej. Wcześniej nie miało znaczenia, kiedy skorzystamy z ulgi, obowiązywał jedynie limit odliczenia. Obecnie podatnicy, którzy chcą odliczyć wydatki poniesione na internet może to zrobić tylko przez dwa kolejno następujące po sobie lata.

Czytaj Więcej

Jak skutecznie obniżyć swój podatek?

Większość podatników wie, że pewnym sposobem na obniżenie podatku są ulgi i odliczenia. Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie wysokiego podatku jest tzw. ulga prorodzinna, jednak Ministerstwo Finansów w tym roku zacznie ograniczyło tę możliwość. Zostaną wprowadzone limity dochodów dla rodzin, które mają jedno lub dwoje dzieci. W myśl polityki prorodzinnej państwa bardziej uprzywilejowane będą natomiast rodziny wielodzietne. Zmienią się również zasady rozliczania tzw. ulgi internetowej. Także w tym przypadku zaostrzono przepisy, by znacznie ograniczyć podatnikom tę możliwość.Przede wszystkim z ulgi będziemy mogli możemy skorzystać tylko dwukrotnie i wyłącznie w następujących po sobie latach podatkowych.

Czytaj Więcej

Najpopularniejsze ulgi w PIT

Złożenie rocznego zeznania podatkowego przy wykorzystaniu internetowych programów ma wiele zalet. Po pierwsze zaoszczędzi wiele cennego czasu, po drugie pozwoli uniknąć ewentualnych błędów i po trzecie ułatwi skorzystanie z wszystkich przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń od podatku. Ta ostatnia kwestia zdaje się mieć coraz większe znaczenie, gdyż podatnicy są coraz bardziej świadomi możliwości skorzystania z tego typu instytucji prawnych oraz szukają różnych sposobów na obniżenie wysokość podatku. Poniżej postaramy się krótko przybliżyć Państwu najpopularniejsze ulgi przy rozliczaniu PIT.

Czytaj Więcej