Stypendium za naukę lub osiągnięcia a rozliczanie deklaracji podatkowej

Osoby uczące się lub studiujące w szkołach wyższych, które uprawnione są do otrzymywania stypendium naukowego, sportowego, za innego rodzaju osiągnięcia lub społeczną aktywność, zobowiązane są do rozliczenia otrzymanych środków w deklaracji podatkowej. Czy zawsze jest to konieczne? Okazuje się, że nie. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Ile wynosi Twoje stypendium?

Najistotniejszą kwestią wskazującą na to, czy otrzymane stypendium należy wpisać w PIT 2016 program komputerowy albo formularz papierowy nr 37, jest wysokość otrzymanego stypendium. Jeśli jest wyższe niż 3.800 zł, to należy je wpisać do rozliczenia. Należy też pamiętać, że fiskus wymaga rozliczenia jedynie kwoty nadwyżki, czyli wszystkich środków powyżej 3.800 zł. Ważne jest także, żeby źródło tego stypendium stanowiła odpowiednia uchwała ustanowiona przez organizację pozarządową pożytku publicznego lub samorząd.

Stypendium należy rozliczyć na druku PIT-37, natomiast podstawą do wykonania takiej deklaracji jest PIT-8C, który to stypendysta powinien dostać od instytucji wypłacającej stypendium do końca lutego w danym roku.przycisk-księgowy-wyliczenia-białego-kalkulatora_1262-2340

Kiedy nie rozliczysz stypendium w PIT?

Jak już wspomniano wyżej, najistotniejszym kryterium stanowiącym o tym, czy stypendium należy rozliczyć, wpisując je w program do rozliczania PIT 2016 albo też druk papierowy, jest wysokość stypendium. Jednakże istnieją inne przypadki, w których nie trzeba rozliczać stypendium w zeznaniu. Dzieje się tak wówczas, gdy otrzymywane środki pochodzą ze stypendiów:

– socjalnych, które są finansowane ze środków budżetu państwa, samorządu lub też danej szkoły;

– naukowych i doktoranckich, przyznawanych na podstawie określonych przepisów oświaty;

– zagranicznych, które są przeznaczone na pokrycie kosztów rekrutacji, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz czesnego i są finansowane z programu rządowego, ustanowionego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak więc można zauważyć, przypadków, w których otrzymanych pieniędzy ze stypendium nie trzeba rozliczać w rocznej deklaracji podatkowej, jest dosyć sporo.