Sprzedaż na aukcjach internetowych a rozliczanie PIT

W przypadku sprzedaży w internecie, podatnik zobowiązany jest do rozliczenia owej sprzedaży w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ale czy w każdym przypadku? W tym artykule wyjaśniamy, kiedy należy rozliczyć sprzedaż na aukcjach internetowym w zeznaniu PIT.

Działalność gospodarcza

Podstawowym warunkiem wskazującym na konieczność wpisania w formularz podatkowy dochodów uzyskanych w wyniku sprzedaży w internecie, jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jeśli podatnik nie prowadzi działalności i handel na aukcjach internetowych nie jest elementem takowej, można stwierdzić, że sprzedaje on prywatne mienie. Nie ma znaczenia, czy towar jest nowy, czy używany. Ważny jest natomiast czas, w jakim osoba go sprzedaje. Jeśli nie chcemy płacić podatku od owej sprzedaży i wpisywać jej w darmowy program PIT 2016, przedmiot ten musi być zakupiony min. 6 miesięcy wcześniej. W przeciwnym wypadku transakcje należy rozliczyć w formularzu podatkowym, nawet wtedy, kiedy osoba sprzedająca nic nie zarobiła na przeprowadzonej transakcji.close-up-kobiet-rękach-dokonywania-płatności-online_1098-2337

Niższa cena sprzedaży

Czasem sprzedawca może zbyć dany przedmiot czy usługę w cenie znaczenie niższej niż wynosi jego rynkowa wartość. W takim wypadku Urząd Skarbowy może ustalić przychód podatnika oraz wysokość podatku dochodowego od owej transakcji. Może to uczynić, korzystając z informacji o rynkowej wartości produktu. Jeżeli sprzedający nie zgadza się z fiskusem, który, według niego, określił cenę produktu na zbyt wysoką, może odwołać się od tej decyzji, jednakże to po jego stronie leży udowodnienie realnej ceny przedmiotu.

Wątpliwości Urzędu Skarbowego

Jeżeli jednak podatnik sprzedaje na aukcjach internetowych dużo i często, w szczególności przedmiotów nowych i nieużywanych, fiskus może mieć pewne wątpliwości co do twierdzenia podatnika, jakoby dane rzeczy były prywatne a transakcja nie była dokonywana w ramach własnej działalności. Może zażądać od niego wyjaśnienia sprawy. Zadaniem podatnika jest w tym przypadku udowodnienie, że sprzedaże były prywatne, np. przedstawiając odpowiednie rachunki i dowody zakupu.