Ryczał od dochodów ewidencjonowanych a ulgi podatkowe

Uniknij problemów z błędnym wypełnieniem deklaracji

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą rozliczać się płacąc ryczał od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od charakteru działalności, przedsiębiorcę, który wybierze tę ordynację podatkową, będą obowiązywały różne stawki. Zryczałtowany podatek zapłacą również Ci, którzy uzyskali dochód z umowy najmu, podnajmu czy dzierżawy. Niezależnie od źródła uzyskanych dochodów, jeśli rozliczamy się ryczałtem, musimy wypełnić do końca stycznia formularz pit 28. Ryczałtowcy mogą oczywiście wypełnić deklarację podatkową za pośrednictwem internetu lub tradycyjnie złożyć zeznanie w urzędzie.O czym warto wiedzieć w przypadku rozliczenia ryczałtem? Przede wszystkim, jeśli prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą, tracimy przywilej rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Niestety nie skorzystamy też z ulgi prorodzinnej, jeśli dochód z działalności, będzie jedynym, jaki uzyskamy w danym roku podatkowym. Przypadek ten nie dotyczy jednak osób, które płacą ryczał z tytułu umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze. W tej sytuacji, jeśli pozostałe nasze dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na dzieci.

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych nie wyklucza jednak możliwości skorzystania z pozostałych ulg podatkowych. Możemy na przykład odliczyć sobie ulgę na internet. Należy jednak pamiętać, że od 2014 roku obowiązują nowe zasady w tym zakresie. Z ulgi można korzystać tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Jednym słowem z tego przywileju możemy skorzystać tylko dwukrotnie.Mamy również prawo do odliczenia darowizn przekazanych na rzecz kultu czy kościoła oraz na cele pożytku publicznego. Darowizną w rozumieniu prawa podatkowego jest także oddana krew. We wszystkich przypadkach obowiązują nas określone limity, a także konieczność okazania niezbędnej dokumentacji. Ostatnia ulga, o której należy wspomnieć, to ulga rehabilitacyjna. Jeżeli posiadamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mamy możliwość odliczyć sobie od podatku koszty poniesione na cele rehabilitacyjne, a także zakup leków.

Tags:  , ,