Rozliczenie wspólne z małżonkiem czy samodzielne

prosty sposób rozliczenie PIT

Rozliczenie deklaracji podatkowej można dokonać na kilka sposób. Podstawową kwestią dla wielu podatników jest podjęcie decyzji, czy rozliczają się samodzielnie, czy też bardziej korzystne będzie dla nich rozliczenie PIT z małżonkiem. Wybór jednej w wymienionych opcji może przeważyć o zaoszczędzeniu znacznej kwoty, dlatego warto dobrze się nad nim zastanowić i przeanalizować wszystkie płynące ze wspólnego rozliczenia korzyści.

Wspólne wypełnienie deklaracji, już na wstępie wydaje się być prostsze, ponieważ wypełnia się tylko jeden formularz deklaracji, w którym wskazuje się informacje na temat obojga małżonków. Co istotne – każdy z małżonków osobno korzystać może również z ulg i odliczeń. We wspólnej deklaracji podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów obojga małżonków. Aby więc mówić o jakiejkolwiek korzyści ze wspólnego rozliczenia się, przychody jednego z małżonków musiałyby być na tyle wysokie, żeby powodowały przejście do podatku obliczanego według wyższej stawki oraz w przypadku, gdy przychód uzyskuje tylko jedno z małżonków.

Jeżeli zdecydują Państwo, o wspólnym rozliczeniu deklaracji PIT i nie wiedzą Państwo, jak dokładnie wypełnić formularz – radzimy skorzystać z programu do elektronicznego wypełniania deklaracji. Pomoże on wybrać odpowiedni formularz deklaracji i wskaże odpowiednie miejsca do odznaczenia wspólnego rozliczenia. Należy pamiętać, że przy wspólnym rozliczeniu w deklaracji powinny się znaleźć dane obojga małżonków oraz oznaczenie wszystkich podstaw i wysokości osiąganych przez nich przychodów.