Rozliczenie podatku z zagranicy

Wszyscy ci z Państwa, którym zdarzyło się w swojej pracy uiścić podatek poza granicami naszego kraju, powinni zainteresować się tematem dotyczącym zwrotu podatku z zagranicy. Osoby, które pracowały w obcym kraju mogą bez żadnych przeszkód odzyskać znaczną część podatku, który nadpłacili w tamtym czasie. Zwrot podatku z Anglii, to często nie małe kwoty, dlatego zachęcamy Państwa do podjęcia kroków w celu jego odzyskania. Jak to zrobić? W przypadku osób, które pracowały w Anglii powinny one złożyć karty podatkowe P45 oraz P60. Formularz P45 to dokument, który osoba pracująca powinna otrzymać kończąc zatrudnienie. Znajdują się tam informacje o sumie uzyskanego wynagrodzenia oraz sumie zapłaconego podatku. P60 natomiast, to dokument obejmujący rozliczenie danego roku podatkowego. Otrzymają go Państwo w przypadku pozostawania w stosunku pracy w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli nie posiadają Państwo takich dokumentów, to należy wykorzystać tzw. payslip’y. Jeżeli posiadają Państwo niezbędne dokumenty, to odzyskanie takich pieniędzy nie będzie wymagać nawet wyjścia z domu. Wszystko można zrobić siedząc przed ekranem swojego komputera. Sytuacja przedstawia się podobnie jeśli interesuje Państwa zwrot podatku z Irlandii. Chcąc odzyskać nadpłacony podatek są Państwo zobowiązani do wypełnienia identycznych druków. Wysokość zwrotu może być różna i zależy od tego jak długo pracowali Państwo poza granicami kraju, jak wysokie były w tym czasie Państwa zarobki oraz jaka wysoka była wartość pobranych zaliczek na podatek. Zazwyczaj suma pobranych zaliczek jest znacznie większa niż wartość należnego podatku, stąd można być niemalże pewnym, że zawsze w takich przypadkach przysługuje Państwu zwrot określonej kwoty. Długość trwania procedury zwrotu podatku jest różna i może wynieść od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nie ma się jednak co tym zrażać, ponieważ po złożeniu kompletu dokumentów pozostaje już tylko czekać i w tym czasie nie muszą Państwo podejmować żadnych dodatkowych kroków.