Rozliczenie PIT za 2013

Czy zastanawiali się Państwo nad możliwością, aby rozliczenie PIT za 2013 rok dokonać przez internet? Jeżeli tak, to nasz serwis jest doskonałym miejscem do zaczerpnięcia wszystkich istotnych informacji na ten temat. Prawo podatkowe to dosyć rozległa dziedzina, z której ciężko wyselekcjonować najistotniejsze kwestie. W prawidłowym wypełnieniu deklaracji PIT bez wątpienia pomoże specjalnie przygotowany przez nas program do rozliczania PIT online.

Formularzy deklaracji jest wiele, dlatego korzystanie z programu do PIT należy rozpocząć od wyboru właściwego z nich (PIT 36, PIT 37 lub innego właściwego). Zapewniamy Państwa, że nasz program wykorzystuje wyłącznie aktualne wzory formularzy wynikające wprost z przepisów. Prosimy o dokładne wczytywanie się w uzupełnianie przez Państwa pola formularz oraz o dokładne wprowadzanie danych do deklaracji. Te dwie proste zasady pozwolą na zminimalizowanie ryzyka pojawiających się błędów, dlatego zalecamy się do nich stosować.

Wypełnianie deklaracji rozpoczynają Państwo od wprowadzenia podstawowych informacji na swój temat. Są to m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Drugie w kolejności najistotniejsze dane to oczywiście wysokość oraz źródła osiągniętego w minionym roku przychodu. Proszę pamiętać, że na jednej deklaracji mają Państwo możliwość wskazania więcej, jak jednego źródła dochodu, dlatego też błędem jest przedstawianie do rozliczenia wyłącznie głównego źródła zarobkowania. Wypełniając deklarację nie można również zapomnieć o skorzystaniu z przysługujących Państwu ulg oraz odliczeń.