Rozliczenie PIT: rozliczenie PIT online 2018 dla osoby mającej status nierezydenta RP

Osobom niedysponującym miejscem zamieszkania w Polsce przysługuje status nierezydenta, a ich dochody podlegają obowiązkowi podatkowemu ograniczonemu, co oznacza, że jedynie ich dochody osiągane w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią przedmiot opodatkowania w naszym kraju. Jeśli jesteś nierezydentem, rozlicz PIT online — PIT online 2018 jest wyjątkowo łatwy do przeprowadzenia nawet dla osób niezaznajomionych z polskimi procedurami podatkowymi.

Podatek nierezydenta występującego jako pracownik

W każdym wypadku, gdy nierezydent osiąga przychody na podstawie umowy o pracę lub pokrewnych stosunków pracy będzie objęty opodatkowaniem na ogólnych zasadach, czyli według skali podatkowej. Oznacza to oczywiście, iż jego roczne zeznanie PIT 2018 online zawierać musi standardowy formularz PIT 37 służący do rozliczenia dochodu bądź straty. Istnieje także możliwość rozliczenia podatnika (po wcześniejszym złożeniu właściwego oświadczenia) przez płatnika za pomocą PIT 40. Bez względu na tę możliwość to na pracodawcy spoczywa wyłączny obowiązek przekazania tak nierezydentowi, jak i urzędowi skarbowemu PIT 11, czyli informacji o pobranych zaliczkach i dochodach. Gotowe rozliczenie PIT 2018 online powinno zostać skierowane do właściwego dla rozliczenia podatników zagranicznych urzędu skarbowego.

Podatek nierezydenta w przypadku działalności osobiście wykonywanej

Jeżeli nierezydent (poza kontekstem działalności gospodarczej) czerpie dochody z działalności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (także umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, menedżerski kontrakt itp.), to podlegają one zryczałtowanej stawce podatku dochodowego na poziomie 20%. Podatek odprowadza jednostka wypłacająca zatrudnienie. W tym kontekście nierezydent ma prawo całkowicie pominąć rozliczenie podatkowe, a więc program PIT 2018 online nie będzie mu potrzebny. Rozlicz PIT 2018 online, jeśli jesteś mieszkańcem Konfederacji Szwajcarskiej, EOG lub EU — w rezultacie uzyskasz możliwość przejścia na rozliczenie wedle skali podatkowej, a odprowadzony ryczałt potraktowany zostanie jako zaliczka podatkowa PIT. Otworzy to również możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów, jednak wymagany będzie od Ciebie „certyfikat rezydencji”.

Istnieją również specyficzne obowiązki po stronie płatnika zryczałtowanego PIT podatku dochodowego nierezydenta mającego przychody Polsce — przekazuje on zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu informację podatkową IFT-1 ewentualnie IFT-1R.