Rozliczenie PIT 2017 online: ulga prorodzinna i zwrot kwoty niewykorzystanego odliczenia podatkowego

W szeregu preferencji rodzinnych dostępnych z poziomu PIT 2017 program, ulga prorodzinna wyróżnia się możliwością wystąpienia o zwrot kwoty pieniężnej, która nie została zakwalifikowana do zwrotu z podatku. Najnowsze oprogramowanie program do rozliczania PIT 2017 upraszcza znacznie procedurę tego mechanizmu i umożliwia jego przeprowadzenie bez żadnych dodatkowych załączników podatkowych — może ona zostać zainicjowana z poziomu standardowego rozliczenia elektronicznego deklaracji podatkowej.

Darmowy program PIT 2017 jako zaawansowane narzędzie podatkowe oferuje między innymi odpowiednie narzędzia do sfinalizowania zwrotu niewykorzystanej ulgi rodzinnej. Tego rodzaju potrzeba może zaistnieć u podatnika, który wciąż spełniając warunki graniczne do skorzystania z ulgi prorodzinnej, z uwagi na stosunkowo niski poziom dochodów, nie będzie w stanie wygenerować odpowiednio wysokiego podatku, do którego ulga mogłaby być zastosowana. Program do rozliczenia PIT 2017 daje podatnikowi możliwość wnioskowania o zwrot ulgi w zakresie niewykorzystanego pułapu odliczenia. Z teoretycznego punktu widzenia otwiera to możliwość ubiegania się o zwrot pełnej kwoty ulgi na dzieci w przypadku podatnika, który nie został obciążony żadnym podatkiem dochodowym. Istnieje jednak pewne ograniczenie, o którym zainteresowane osoby powinny pamiętać — dotyczy ono wartości finansowej możliwej do odzyskania z niewykorzystanej ulgi. Suma ta mianowicie nie może w żadnym wypadku być wyższa od sumy składek ZUS i zdrowotnych wyasygnowanych przez zainteresowanego podatnika w danym roku podatkowym, a następnie rozliczonych za pomocą aplikacji program PIT 2017. Mowa oczywiście o składkach kwalifikujących się do odliczenia w danym roku tak podatnika, jak i jego małżonka.

Możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi podatkowej jest bez wątpienia cenna ewentualnością dla podatników, jednak faktyczna zasadność skorzystania z jej benefitów powinna być rozważona w wypadku każdej rodziny indywidualne. Wynika to z faktu, że zwracana podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi prorodzinnej ma bezpośredni wpływ na określenie wysokości dochodu rodziny, co z kolei będzie miało znaczenie w przypadku ubiegania się przez rodzinę o inne świadczenia rodzinne. Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej kwalifikowany jest przez organy administracji podatkowej jako przejaw dochodów rodziny, dlatego podatnicy zawsze powinni mieć na uwadze możliwość swobodnego określenia wysokości zwrotu, o który zamierzają się ubiegać w program PIT 2017 online