Rozliczanie podatku od spadku w rocznej deklaracji podatkowej

Obowiązkiem podatnika jest wykazanie otrzymanego spadku w rocznej deklaracji podatkowej. Jednakże nie zawsze jest to konieczne. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy należy a kiedy nie trzeba wpisywać wartości spadku w PIT.

Obowiązek zapłaty podatku od spadku – od czego zależy?

To, czy dana osoba zapłaci podatek od spadku, zależne jest od przynależności do konkretnej grupy podatkowej. Wyróżnia się trzy takie grupy. Określony stopień pokrewieństwa ze zmarłym, koligacje rodzinne, jak również sama wartość i rodzaj darowizny określają, w którą grupę wpisana zostanie dana osoba obdarowana spadkiem. Przynależenie do konkretnej grupy sprawia, że spadkobierca będzie zwolniony lub też obowiązkowo będzie musiał wykazać otrzymaną darowiznę w rozliczeniu podatkowym składanym zarówno osobiście w placówce skarbowej, jak i drogą online poprzez odpowiedni program do rozliczania PIT 2016.

Trzy grupy spadkowe – czym się charakteryzują?

zbliżenie-dataphone-kartą-kredytową_1088-673Wspomniane wyżej grupy spadkowe charakteryzują się następującymi cechami:

  1. Grupa I obejmuje najbliższą rodzinę zmarłej osoby, to znaczy żonę lub męża, dzieci, wnuki, a także teściów, zięciów, synowe, dziadków i inne osoby z najbliższej rodziny. Jeśli ponadto otrzymały one spadek o wartości do 9.637 zł, to są zwolnione z obowiązku wykazania darowizny w rozliczeniu podatkowym poprzez odpowiedni do PIT-ów 2016 program komputerowy lub też drogą tradycyjną, osobiście w skarbówce.
  2. Grupa II obejmuje natomiast dzieci rodzeństwa zmarłej osoby (zstępnych rodzeństwa), a także wujów i ciotki (rodzeństwo rodziców). W tym przypadku wartością spadku, poniżej której podatku nie trzeba płacić, jest 7.276 zł.
  3. III grupę obejmują inni spadkobiercy, zazwyczaj ci, którzy nie należą do rodziny. Tutaj kwotą zwolnioną z podatku jest spadek o wartości do 4.902 zł.

Data powstania spadku

Istotne jest także, kiedy powstał spadek. Zazwyczaj jest to data śmierci danej osoby. W przypadku, gdy miała ona miejsce przed rokiem 2007, to bez względu na kwotę nie trzeba płacić od niego podatku. Kiedy z kolei zdarzyła się później, to spadek już trzeba opodatkować według obowiązujących reguł.