Rozlicz ulgę dla krwiodawców w rocznym zeznaniu PIT

Każdego roku ponad pół miliona Polaków oddaje krew potrzebującym, lecz tylko co szósty honorowy dawca korzysta z ulgi podatkowej dla krwiodawców. Tymczasem odliczenie to może znacznie zmniejszyć należny podatek. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Kto skorzysta z ulgi dla krwiodawców?

Wspomniane odliczenie przysługuje szerokiej grupie podatników. Skorzystać z niego może zarówno osoba pracująca na etacie, jak i prowadząca działalność gospodarczą czy też wynajmująca mieszkania prywatnie. Darowiznę można odliczyć od dochodu albo przychodu, tak więc zrobią to przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtowo oraz osoby fizyczne, które rozliczają się na PIT-36 lub PIT-37. Mają one możliwość rozliczenia się, wysyłając odpowiednią deklarację podatkową  poprzez program PIT 2018 online lub też składając swój PIT osobiście w skarbówce. Do zeznania należy koniecznie dołączyć załącznik PIT/O, na którym trzeba wykazać wszelkie informacje uprawniające do skorzystania ze wspomnianego odliczenia.

Z ulgi dla krwiodawców nie skorzystają niestety podatnicy rozliczający się liniowo.

monitorowanie-zysk-księgowy-laptop-zdjęcie_1232-3780Wysokość ulgi                                                  

Wysokość ulgi, którą można odliczyć, zależy od ilości oddanej bezpłatnie krwi lub też jej składników. W jaki sposób ją obliczyć? Należy po prostu pomnożyć liczbę oddanych litrów krwi przez 130 zł (kwotę rekompensaty, czyli ustawowo określony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi). Ulga ta łączy się z darowiznami na cele kultu religijnego i inne cele szlachetne, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 6% przychodu lub dochodu wykazanego w rozliczeniu PIT 2018 online.

Limit oddanej krwi i osocza

Należy również pamiętać o limitach dotyczących oddanej ilości krwi. Kobieta może oddać rocznie w sumie 1,8 litra (4 razy po 450 ml), natomiast mężczyzna 2,7 litra (czyli 6 razy po 450 ml) pełnej krwi, natomiast w przypadku osocza wysokość limitu jest wyższa, ale nie można oddać więcej niż 25 litrów osocza. Wiąże się to więc z maksymalną kwotą, którą można odliczyć. W przypadku kobiet będzie to 234 zł, a mężczyzn – 351 zł za krew, natomiast aż 3.250 zł za osocze.