Poznaj zalety wspólnego rozliczania się z małżonkiem

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że generalnie osoby będące w związku małżeńskim podlegają osobnemu opodatkowaniu od dochodów, które osiągają. Jednakże istnieje oczywiście możliwość, by małżonkowie rozliczali się wspólnie. Co więcej, bywa to bardzo korzystne. W poniższym artykule przedstawiamy najistotniejsze zalety wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej.

Czy warto rozliczać się wspólnie?   

Wspólne rozliczenie PIT 2016 online albo drogą tradycyjną małżonków niesie ze sobą wiele zalet. Niewątpliwym plusem jest możliwość odprowadzenia niższego podatku, niż w wypadku złożenia formularzy odrębnych. Dzieje się tak, gdy dochody żony czy męża plasują się w innym przedziale skali podatkowej, aniżeli zarobki współmałżonka, czyli odprowadza on podatek według stawki wyższej, tzn. 32%.

dokumenty-biznesowe-z-pracownikami-tle_1098-2301Niższa stawka podatkowa

Jak to wygląda w praktyce? Podatnik, który w danym roku podatkowym uzyskał dochód niższy niż 85.528 zł, rozlicza się według stawki 18%. Jeśli jego małżonek uzyskał natomiast dochód powyżej wspomnianej kwoty, to – gdyby składał odrębną deklarację poprzez program PIT 2016 online, zapłaciłby podatek wedle stawki 32%. Złożenie wspólnej deklaracji daje mu jednak możliwość niższego opodatkowania – mąż i żona rozliczą się według stawki 18%.

Kto może rozliczyć się wspólnie?

Bycie małżeństwem nie jest jedynym wymogiem uprawniającym do złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Nie wszyscy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Przywilej ten dotyczy podatników, którzy zamieszkują na stałe w Polsce i pomiędzy którymi istnieje wspólnota majątkowa. Ważny jest także termin zawarcia małżeństwa, a mianowicie przed rozpoczęciem roku podatkowego. Z możliwości tej skorzysta również wdowa lub wdowiec, jeśli zawrą nowe związki małżeńskie przed rozpoczęciem roku podatkowego, w jakim umarł małżonek.

Wspólnie deklaracji podatkowej nie złożą natomiast osoby w związku małżeńskim, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym albo też kartą podatkową.