Podatki bez tajemnic – podstawy prawne

Każdy obywatel, który roku 2014 uzyskał dochód, będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy podatnik zobowiązany jest do wypełniania odpowiedniej deklaracji PIT i złożenia jej osobiście w urzędzie, przesłania pocztą lub wysłania drogą elektroniczną. Jeśli nie prowadzimy firmy lub działalności rolniczej, zapłacimy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obecnie większość niezbędnych i pomocnych informacji na temat podatków znajdziemy w internecie. Coraz więcej portali o tematyce podatkowej, oprócz programów do rozliczania pitów, oferuje również całkiem dobre kompendium wiedzy. Oczywiście jeśli chcemy sięgnąć bezpośrednio do źródeł, warto wiedzieć, że opodatkowanie osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także
ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym drugim przypadku, w ograniczonym zakresie ustawa ta dotyczy opodatkowania osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiągają przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy bądź innych umów o podobnym charakterze. Jednak żadna z ty umów nie może być zawarta w ramach prowadzenia działalność gospodarczej. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym obejmuje także osoby duchowne.

Jeśli uzyskaliśmy dochody za pośrednictwem płatnika, wówczas rozliczamy się na formularzu PIT – 37. Natomiast wszystkie osoby, które płacą zryczałtowany podatek, wypełnią PIT – 28. Formularz PIT najszybciej wypełnimy w formacie e-deklaracji. Elektroniczne deklaracje PIT są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Należy jednak pamiętać, że każda e deklaracja 2014 jest wysyłana w postaci pliku XML, dlatego nie możemy przesłać formularza w formie załącznika e – mail. Zeznanie lub wniosek wypełniamy wyłącznie on-line lub za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop. Następnie przesyłamy na serwer. Oczywiście możemy także wydrukować wypełniony PIT i zanieść do urzędu skarbowego. Istotne jest natomiast pobranie i zachowanie UPO czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które jest dowodem złożenia deklaracji podatkowej.