Podatek od dochodu z pracy za granicą

Praca za granicą i uzyskane z tego tytułu dochody musimy obowiązkowo wykazać w rocznej deklaracji PIT. Do płacenia w Polsce podatku zobowiązane są osoby, które są w tym wypadku tzw. rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to oznacza? Otóż Rezydentem jest osoba, która mieszka na terenie danego kraju, czyli w przypadku polskiego obywatela, o którym tutaj mowa, przebywa na terenie Rzeczypospolitej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub tutaj posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Aby nie płacić podatku w Polsce, musielibyśmy postarać się o status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii. Pytanie tylko, kiedy faktycznie to się opłaca? Zasadniczo jednak jest to rozwiązanie, które należy brać pod uwagę planując dłuższy pobyt w danym kraju, czyli powyżej 2-3 lat lub pobyt stały.

Dla osób, które pracują za granicą sezonowo, jedynym sposobem legalnego rozliczenia dochodów jest złożenie formularza PIT-37 za dany rok podatkowy wraz z załącznikiem PIT/ZG. Należy jednak pamiętać, że między Polską a Wielką Brytanią obowiązuje umowa, która wyklucza podwójne opodatkowanie, wprowadzając tzw. metodę wyłączenia z progresją. W myśl tej umowy dochód uzyskany za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, czyli nie wlicza się go do podstawy opodatkowania. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od wynagrodzenia osiągniętego w kraju, wylicza się stawkę podatku dla całego dochodu, uzyskanego zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Osoba, która pracowała za granicą może się także ubiegać o zwrot podatku z zagranicy. Gwarantem zwrotu podatku jest brytyjski urząd skarbowy, trzeba więc zastosować się do procedury określonej brytyjski prawem podatkowym. W tym wypadku oznacza to złożenie odpowiednich dokumentów w określonym terminie. Jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie zmierzyć się z obcą biurokracją, wówczas możemy wynająć odpowiednią firmę doradczą, która załatwi za nas wszystkie formalności, w zamian za określoną prowizję z uzyskanego zwrotu.