PITy 2018: deklaracja PIT 36 oraz PIT 37

Formularze podatkowe PIT 36 i PIT 37 to niewątpliwie filary systemu raportowania podatku dochodowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Największe udziały w rynku rozliczenia PIT przypadają oczywiście PIT 37, jednak PIT 36 – podstawowy formularz podatkowy dla polskiego przedsiębiorcy również odgrywa niemałą rolę w naszych relacjach z organami administracji podatkowej. PIT 2018, z całą pewnością, nie doprowadzi do znaczących zmian w rankingu najpopularniejszych wzorów zeznania podatkowego. Rozliczenie PIT w aplikacji program PIT 2018 wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, w przeważającej liczbie przypadków przybierze formę PIT 36 lub PIT 37.

Każdy PIT 2018 program umożliwi podatnikowi rozliczenie w PIT 36 lub PIT 37. Pomimo jednak, iż w nomenklaturze podatkowej ich nazwy dzieli jedynie jedna liczba, stanowią one całkowicie odmienne narzędzia raportowania i rozliczania dochodów. Wypełniając PITy wszyscy mamy mniej lub bardziej jasne poczucie, że odmienne deklaracje podatkowe służą odmiennym celom, jakie rozliczenie roczne PIT wypełnia w związku naszą partykularną sytuacją podatkową. Nierzadko dystynkcje pomiędzy różnymi sposobami rozliczenia wyznaczane odpowiednimi przepisami i procedurami podatkowymi zdają się niewyraźne i wymagają z tego powodu – przynajmniej dla przeciętnej podatniczki w naszej ojczyźnie – detalicznych wyjaśnień. Przypadek PIT 36 i PIT 37 jest bez dwóch zdań chlubnym wyjątkiem od tej smutnej reguły. Wspomniane deklaracje opisują tak odmienne sytuacje podatkowe, że prawdopodobieństwo ich pomylenia spada praktycznie do zera.

PIT 36
Program PIT 2018 umożliwia rozliczenie z zastosowaniem PIT 36 każdej osobie, która w określonym roku podatkowym prowadziła działalność pozarolniczą gospodarczą albo była zaangażowana w produkcję w działach produkcji rolnej zwanych specjalnymi, jeśli tylko osoba taka rozlicza się na tzw. zasadach ogólnych, tj. wedle skali podatkowej. Dodatkowymi okolicznościami wyboru tej formy raportowania w PITy 2018 mogą być: umowy w rodzaju najmu i podnajmu (rozliczane na zasadach ogólnych), źródła zagraniczne przychodów (bez pośrednictwa krajowych pośredników), źródła krajowe (z obowiązkiem samodzielnego odprowadzania zaliczek), wszelkie inne źródła (bez zobowiązania do wpłacania zaliczek podatkowych przez podatnika i płatnika).

PIT 37
Rozliczenie PIT za pomocą PIT 37 kategorycznie dotyczy jedynie przychodów osiąganych z udziałem płatnika podatku. Oznacza to w konsekwencji, że ten formularza podatkowy będzie stanowić właściwy wybór dla pracownika, zleceniobiorcy, emeryta i rencisty, a także dla osób pobierających stypendia, zasiłki z Funduszu pracy oraz korzystających przychodów mających swe źródło w prawach autorskich.