PIT-38 (dochody kapitałowe) – kto i kiedy powinien go złożyć?

Deklarację PIT-38 składają wszystkie osoby, które w minionym roku uzyskały przychody z tytułu objęcia akcji lub udziałów w spółkach o osobowości prawnej oraz z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach bądź papierów wartościowych. W deklaracji tej wykazujemy także dochody zagraniczne, nie zwolnione z opodatkowania, które uzyskaliśmy z tych źródeł przychodu. W tym celu do deklaracji należy dołączyć załącznik PIT/ZG.

Pit 38 zawsze wypełniamy samodzielnie. W przypadku wielu innych deklaracji podatkowych możliwe jest wypełnienie jej wspólnie ze współmałżonkiem, niemniej deklarację PIT-38 małżonkowie zawsze rozliczają oddzielnie. W deklaracji PIT-38 podatnik powinien odprowadzić podatek w wysokości 19 procent. Stawka ta jest stała, nawet w przypadku niewielkich dochodów. Termin złożenia formularza PIT-38 mija 30 kwietnia.

Programy do rozliczania podatków umożliwiają złożenie wielu różnych deklaracji, w tym PIT-u 38. Warto skorzystać z programu Pitax, który ułatwi nam złożenie owej deklaracji przez Internet. Jeśli zależy nam na czasie i nie lubimy tracić go na stanie w kolejkach, to Pitax będzie dla nas odpowiedni. W szybki sposób uporamy się z wypełnieniem każdej deklaracji podatkowej, również PIT-38, nawet jeśli w kwestii podatków i rozliczeń nie mamy zbyt dużej wiedzy. Program pomoże nam wypełnić całą deklarację „od A do Z”. Krok po kroku poinstruuje nas, w jaki sposób wypełnić deklarację, co wpisać w odpowiednich rubrykach, jaki ulgi odliczyć od podatku itp.

Nie musimy obawiać się popełnienia błędów, ponieważ przed posłaniem PIT-u do Urzędu, Pitax bardzo dokładnie analizuje nasze rozliczenie. Jeśli pojawią się błędy, pomoże nam je poprawić. To szybkie i bezpieczne rozwiązanie na złożenie deklaracji podatkowej przez Internet. Warto więc odejść od starych metod rozliczania się z podatku i skorzystać z nowego, innowacyjnego i bezpiecznego programu Pitax, który obecnie jest numerem 1 na rynku.