PIT 2017 online — obowiązki podatnika (2)

Jakkolwiek by program do PIT 2017 nie ułatwiał nam wypełniania naszych podatniczych obowiązków, powinniśmy je przede wszystkim znać — znajomość ich jest pierwszym krokiem do właściwego się z nich wywiązania.

Podejmując rozliczenie PIT online 2017, łatwo możemy ulec złudzeniu, że aplikacja podatkowa przejmuje niejako na siebie cały ciężar pracy wymaganej przez organa podatkowe od podatnika. Cóż, w niemałym stopniu jest to prawdą, jednak musimy pamiętać, że program podatkowy sam przez się nie może nas w stu procentach reprezentować przed fiskusem. Poza doraźnym obowiązkiem rocznego rozliczenia, którego najnowszą manifestacją będą PITy 2017, spoczywa na nas, jako na podatnikach szereg obowiązków o bardziej uniwersalnym charakterze. W obecnej sytuacji nawet najbardziej złożony PIT 2017 program nie jest w stanie o nich pamiętać — musimy to czynić bezpośrednio. Rozliczenie PIT 2017 tylko na tym zyska. Poniżej kontynuujemy przegląd podstawowych obowiązków podatnika wg przepisów polskiego prawa podatkowego.

Aktualizacja adresu do korespondencji

W przypadku, gdy podatnik jest stroną w trwającym aktualnie postępowaniu podatkowym, musi informować organ, który prowadzi to postępowanie o wszystkich zmianach miejsca zamieszkania. Gdyby zmiana adresu przyniosła w efekcie (jako nowy adres) adres do korespondencji w państwie poza Unią Europejską, podatnik jest prawnie zobowiązany do ustanowienia pełnomocnika odpowiedzialnego za kwestie doręczeń (o ile nie ma pełnomocnika szczególnego lub ogólnego). Jest to o tyle istotne, iż ewentualne niedopełnienie tego obowiązku skutkuje formalnym uznaniem przez urząd pisma za doręczone pod starym adresem.

Wezwanie do urzędu

Podatnik podlega obowiązkowi stawiania się na wezwania organów podatkowych w celu udzielania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie może także dotyczyć przedstawienia dokumentów lub wykonania osobiście (przez pełnomocnika) wskazanych czynności, czy też dostarczenia dokumentu elektronicznego. Organ administracji podatkowej może wyjątkowo zaakceptować zeznanie lub wyjaśnienie złożone w miejscu zamieszkania podatnika w przypadku jego choroby, kalectwa czy też innej poważnej okoliczności. Z drugiej strony obowiązek stawienia się przed jednostką podatkową ograniczony jest jedynie do zamieszkanego przez podatnika województwa (ewentualnie takiego, w którym przebywa) — z wyjątkiem sytuacji prawnego wymogu osobistego stawiennictwa przed organem prowadzącym postępowanie podatkowe. Jeżeli podatnik wbrew prawidłowo wystawionemu wezwaniu jednostki administracji podatkowej, nie stawi się i nie przedstawi wiarygodnego uzasadnieniu swej nieobecności, może zostać obciążony karą finansową.