Nosisz okulary korekcyjne? Sprawdź, czy możesz odliczyć je od podatku

W obecnych czasach mnóstwo osób nosi okulary korekcyjne. Co ciekawe, ich zakup można odliczyć od podatku. Niestety, możliwość ta nie dotyczy wszystkich podatników. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy jesteś jedną z takich osób.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Zakup okularów korekcyjnych może odliczyć od dochodu osoba niepełnosprawna, jeżeli przyczyną (lub jedną z przyczyn) jej niepełnosprawności jest choroba narządu wzroku. Odliczenie można wykonać w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Aby to zrobić, należy przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające dokonanie zakupu, np. fakturę VAT. Istotne jest również formalne stwierdzenie niepełnosprawności u podatnika. Powinien on posiadać więc orzeczenie o stopniu niepełnosprawności I, II albo III stopnia, decyzję o przyznaniu renty socjalnej, szkoleniowej czy z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, albo też – w przypadku osoby, która nie ukończyła 16 lat – orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów. Ważny jest również brak zewnętrznego, całkowitego lub częściowego, refundowania poniesionych kosztów (np. przez pracodawcę). Osoby, które spełniają wymienione wyżej wymagania i warunki, mają możliwość uzyskać zwrot za okulary korekcyjne, wypełniając swą deklarację podatkową poprzez program do rozliczenia PIT 2016 albo też składając PIT papierowy, drogą tradycyjną.dokumenty-i-okulary_19-136155

Właściwości leczniczo-rehabilitacyjne

Aby Urząd Skarbowy uznał, że wydatki na zakup okularów korekcyjnych podlegały odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej poprzez program PIT 2016 albo też PIT papierowy, ważne jest, by okulary posiadały właściwości leczniczo-rehabilitacyjne dla danej osoby niepełnosprawnej. W przypadku ewentualnej kontroli skarbowej niezbędne może okazać się również przedstawienie – w szczególności za pomocą dokumentacji medycznej – dlaczego ten sprzęt rehabilitacyjny jest konieczny do rehabilitacji albo że ułatwia wykonywanie określonych czynności życiowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności.