Najpopularniejsze ulgi w PIT

Złożenie rocznego zeznania podatkowego przy wykorzystaniu internetowych programów ma wiele zalet. Po pierwsze zaoszczędzi wiele cennego czasu, po drugie pozwoli uniknąć ewentualnych błędów i po trzecie ułatwi skorzystanie z wszystkich przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń od podatku. Ta ostatnia kwestia zdaje się mieć coraz większe znaczenie, gdyż podatnicy są coraz bardziej świadomi możliwości skorzystania z tego typu instytucji prawnych oraz szukają różnych sposobów na obniżenie wysokość podatku. Poniżej postaramy się krótko przybliżyć Państwu najpopularniejsze ulgi przy rozliczaniu PIT.

 W ostatnich latach do najbardziej popularnych ulg zaliczamy ulgę na internet oraz ulgę prorodzinną. Ulga na internet przysługuje przez dwa kolejne lata wszystkim użytkownikom sieci internet niezależnie od tego, czy korzystają z internetu w swoim domu, czy internet mają tylko z posiadanych telefonach komórkowych. Faktury za telefon umożliwiają rozróżnienie wydatków poniesionych na poszczególne usługi, w tym internet, stąd określenie kwoty, którą rocznie podatnik przeznaczył na ten cel nie powinno stanowić żadnego problemu. Ulga prorodzinna zaś, przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a jej wysokość uzależniona jest od wysokości osiąganych przez rodziców zarobków oraz od ilości posiadanych dzieci. Oprócz powyższego, do popularnych ulg podatkowych zaliczamy również odliczenia związane z opłacanymi składami na ZUS oraz składkami zdrowotnymi, ulgę rehabilitacyjną oraz odliczenia z tytułu różnego rodzaju darowizn na działalność charytatywną, organizacje pożytku publicznego, kościół lub też darowizny krwi i osocza.