Masz dodatkowe źródła dochodu, ale nie rozliczasz ich w deklaracji podatkowej? Uwaga – grozi Ci kara!

Obowiązkiem podatnika jest wykazanie w zeznaniu podatkowym wszystkich źródeł, z jakich otrzymuje on dochód. Nie wszyscy jednak to robią. Co grozi za zatajenie dochodów w rocznej deklaracji PIT? W poniższym artykule wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Kontrola skarbowa

Urząd Skarbowy ma prawo skontrolować daną osobę i jej zeznanie podatkowe. Jeśli dane rozliczenie PIT 2016 online zdaje mu się „podejrzane”, to ma prawo dokładnie sprawdzić rzeczywiste pokrycie wydatków we wskazanych przez podatnika źródłach, jak również domagać się odkrycia przez niego nieujawnionych źródeł przychodu. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku, kiedy podatnik wpisał w swe zeznanie o wiele wyższą kwotę poniesionych kosztów, niż przychodów, które uzyskał. Fiskus może żądać więc dokładnego przedstawienia faktur i rachunków, dokumentujących wszelkie poniesione wydatki.

Czy grozi Ci kara?

ludzie-biznesu-za-pomocą-laptopa-i-wykresy-finansowych-na-spotkania-o_1232-2740Jeżeli dana osoba zataiła – czy to umyślnie, czy też przez przeoczenie – dodatkowe źródła dochodu w rocznym rozliczeniu, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Karą, która grozi za owe wykroczenie, jest konieczność zapłacenia tak zwanego podatku od nieujawnionych przychodów, a nierzadko również odpowiedzialność karno-skarbowa. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje bowiem karę grzywny – jej wysokość wynosi do 720 stawek dziennych, a nawet – w przypadku ciężkiego przewinienia – karę więzienia. W niektórych, skrajnych przypadkach podatnik może być poddany obu tym karom równocześnie.

Uniknięcie kary

Jak uniknąć kary? Rzecz jasna podstawowym sposobem na uniknięcie kary jest przedstawienie w zeznaniu podatkowym – czy to składanym osobiście, czy też poprzez program PIT 2016 online, wszystkich źródeł przychodu. Jednakże kiedy już złożyliśmy swą deklarację i nie wpisaliśmy w niej wszystkich źródeł zarobkowania, powinniśmy jak najszybciej wypełnić korektę PIT-u, uzupełniając ją o wszelkie wymagane informacje i kwoty. Podatnik może również wystąpić do sądu i dochodzić tam swoich praw. Pamiętajmy jednakże, że to raczej ostateczność i zawsze są inne możliwe sposoby rozwiązania sprawy.