Kwota wolna od podatku i rozliczenie PIT 2017 online

W konsekwencji zmian w przepisach prawa podatkowego w naszym kraju, które wejdą w życie po raz pierwszy wraz z najbliższym sezonem rozliczeń podatkowych, zafundowano podatnikowi kilka wartych uwagi zapisów. Ten, który wzbudza obecnie największe zainteresowanie, dotyczy nowego kształtu tzw. dochodu zwolnionego z podatku dla podatników rozliczających się z przy użyciu skali podatkowej. Tym samym program PIT 2017 online otworzy drogę do znacznie większych zwrotów nadpłaconego poprzez zaliczki podatku.

 

W świetle aktualnego stanu przepisów podatkowych kwota służąca do zmniejszania należnego państwu podatku ustalona została w zakresie 1188-0 zł, co automatycznie ustala najwyższą dostępną obecnie kwotę zwolnienia od podatku na pułapie 6600 złotych polskich. Darmowy program PIT dokona za podatnika wszelkich wymaganych w tych nowych okolicznościach rachunków — znakomitym rozwiązaniem może być PITax.pl. Procedura ustalenia kwoty, która w danej sytuacji podatkowej potraktowana może być jako w stu procentach zwolniona z podatku, jest raczej nieskomplikowania i z łatwością może być śledzona przez zainteresowanego podatnika.

Ustalenie kwoty wolnej rozpoczynamy od zsumowania wszelkich przychodów uzyskanych w ramach ogólnych zasad podatkowych w naszym kraju. Tak więc będą to przede wszystkim umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ale także te wynikające z wynajmu czy też działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zasad ogólnych. Kolejnym krokiem PIT 2017 program jest pomniejszenie otrzymanej sumy o wszelkie adekwatne koszty uzyskania przychodów, jakie zostały wygenerowane w czasie naszej pracy. Później zajmujemy się odliczeniem każdej należnej w naszej sytuacji ulgi oraz odliczenia podatkowego, które mogą zostać odjęte od dochodu. Suma, którą otrzymujemy, jest tzw. podstawą opodatkowania i to właśnie ona kwalifikuje nas do odpowiedniej kwoty pomniejszającej podatek. Program do rozliczania PIT 2017 pozwoli nam na przeprowadzenie niezbędnych obliczeń automatycznie.

Ponieważ wielkość zaliczek odprowadzanych na pokrycie kosztów podatkowych w czasie roku za podatnika nie zmienia się obecnie w stosunku do stawek, którym podlegaliśmy w poprzednim sezonie rozliczeniowym znaczna część podatników, szczególnie tych o najniższych dochodach może być pewna większych zwrotów. Tak więc, choć wysokość zaliczek dla osób nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego pozostanie na niezmienionym poziomie – rozliczenie w program PIT 2017 przyniesie rekompensatę w postaci nadplanowych zwrotów