Korekta zeznania podatkowego – jak ją wypełnić?

Nieprawidłowe rozliczenie ze współmałżonkiem, błędne odliczenie ulgi podatkowej czy brak podpisu podatnika, to typowe błędy, które pojawiają się na deklaracjach podatkowych. Te i inne pomyłki powodują, że konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego, co ciekawe mamy na to aż 5 lat.

Korektę zeznania podatkowego, możemy zrobić zarówno na deklaracji papierowej (dostarczanej przez nas bezpośrednio do urzędu skarbowego) lub wykorzystując program pit 2016 online. Ten drugi sposób jest znacznie prostszy. Wypełniając formularz PIT, mamy do wyboru dwa okienka – składanie zeznania podatkowego oraz korekta. Korygując zeznanie podatkowe, zaznaczamy oczywiście to drugie, czyli korekta PIT. Następnie ponownie wypełniamy deklarację podatkową, dbając o to, by tym razem zrobić to prawidłowo. Jak już wspomnieliśmy, korekta PIT przez Internet jest łatwiejsza – a do tego szybsza – niż korekta PIT na formularzu papierowym. Jeśli nie wiemy dokładnie, jak skorygować zeznanie i co powinniśmy zmienić, program PIT nam w tym pomoże. Krok po kroku przeprowadzi nas przez proces korygowania zeznania podatkowego, podpowiadając, jak poprawnie wypełnić poszczególne rubryki. Skorygowanie czy rozliczenie pit 2016 online to najszybszy, a zarazem najwygodniejszy sposób na rozliczenie się z fiskusem.

office-1870184_640

Mimo tego, że na złożenie korekty PIT mamy 5 lat, warto zrobić to jak najszybciej, gdyż przeciąganie tego działa na naszą niekorzyść. Skorygowany PIT, warto złożyć natychmiast po wykryciu błędu podatkowego.

 

Zdarza się także, że podatnik nie wie, iż w jego deklaracji PIT znajdują się jakieś błędy. Co zrobić w takiej sytuacji? Urząd skarbowy, w ramach czynności kontrolnych, także może zauważyć błędy w składanym przez podatnika zeznaniu PIT. Niektóre drobne błędy może skorygować samodzielnie (dostarczając podatnikowi kopię poprawionej deklaracji wraz z informacją o dokonanej korekcie), w innych przypadkach może wezwać podatnika w celu złożenia wyjaśnień.

 

Organ podatkowy może nałożyć kary na podatnika za nieprawidłowe wypełnienie PIT. Jednakże zwykłe przeoczenie czegoś zazwyczaj nie powoduje pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności. Sankcje karne w głównej mierze dotyczą osób, które nie złożyły w terminie zeznania PIT lub celowo podały fałszywe informacje.