Kilka szczegółowych aspektów rozliczenia podatkowego PIT 2017

Podatek od spadku – czy i kiedy należy go zapłacić?

Kwestia płatności podatku od spadku wzbudza wiele kontrowersji. Czy od każdego spadku należy zapłacić podatek? Czy trzeba wykazać go w rocznej deklaracji PIT? Na te i inne pytania prezentujemy odpowiedzi w poniższym artykule.

Otrzymujemy spadek – i co dalej?

Świadomy podatnik, kiedy otrzymuje spadek lub darowiznę, zazwyczaj zastanawia się, czy owymi dobrami materialnymi będzie musiał „podzielić się” z fiskusem. Konieczność wpisania otrzymanego spadku w program do pit 2017 uzależniony jest ściśle od danych grup podatkowych. Zależnie od stopnia pokrewieństwa i koligacji rodzinnych, łączących zmarłego z beneficjentem spadku czy darowizny, ustalana jest wysokość kwot, do których podatnik jest zwolniony z opłacenia podatku.

Trzy grupy podatkowe

Istnieją trzy takie grupy podatkowe i kwoty, zależnie od których dany spadek trzeba (albo nie) wpisać w naszą deklarację w programie do rozliczania pit 2017. Pierwsza grupa to kwota do 9637 zł. Obejmuje przodków, potomków, współmałżonka i najbliższą rodzinę (dzieci, dziadków, wnuków, zięciów, teściów itp.). Do grupy drugiej (do 7276 zł) należą zstępni rodzeństwa, czyli dzieci naszego rodzeństwa, a także rodzeństwo rodziców, to znaczy wujowie i ciotki. Trzecia grupa podatkowa, do 4902 zł, to wszystkie inne osoby, którym przypadł w udziale spadek i majątek po zmarłej osobie. Zazwyczaj do tej grupy zalicza się osoby spoza rodziny, które zostały obdarowane majątkiem w zapisie w testamencie.

Wpisywać czy nie?

Corocznie składany PIT musi zawierać wszelkie uzyskane przez nas dochody. Przepisy są w tym przypadku jednoznaczne. Jednakże nie ma obowiązku wliczenia do formularza kwoty, która wynika z wartości realnej spadku. Natomiast w sytuacji spieniężenia majątku ruchomego i nieruchomego wchodzącego w skład spadku, zapewne konieczne będzie wpisanie go w formularz podatkowy. Istotna jest tu również data powstania spadku, czyli zazwyczaj data śmierci danej osoby. Kiedy śmierć nastąpiła przed 2007 rokiem, to podatek od spadku fiskusowi się nie należy, ale gdy śmierć nastąpiła w 2007 roku i później, nabyty majątek spadkowy jest już niestety opodatkowany. W przypadkach, kiedy nie wiadomo, jaką kwotę wpisać w PIT, sam fiskus określa tę sumę.

 

Podatek od spadku – czy i kiedy należy go zapłacić?

Kwestia płatności podatku od spadku wzbudza wiele kontrowersji. Czy od każdego spadku należy zapłacić podatek? Czy trzeba wykazać go w rocznej deklaracji PIT? Na te i inne pytania prezentujemy odpowiedzi w poniższym artykule.

 

Otrzymujemy spadek – i co dalej?

Świadomy podatnik, kiedy otrzymuje spadek lub darowiznę, zazwyczaj zastanawia się, czy owymi dobrami materialnymi będzie musiał „podzielić się” z fiskusem. Konieczność wpisania otrzymanego spadku w program do pit 2017 uzależniony jest ściśle od danych grup podatkowych. Zależnie od stopnia pokrewieństwa i koligacji rodzinnych, łączących zmarłego z beneficjentem spadku czy darowizny, ustalana jest wysokość kwot, do których podatnik jest zwolniony z opłacenia podatku.

Trzy grupy podatkowe

Istnieją trzy takie grupy podatkowe i kwoty, zależnie od których dany spadek trzeba (albo nie) wpisać w naszą deklarację w programie do rozliczania pit 2017. Pierwsza grupa to kwota do 9637 zł. Obejmuje przodków, potomków, współmałżonka i najbliższą rodzinę (dzieci, dziadków, wnuków, zięciów, teściów itp.). Do grupy drugiej (do 7276 zł) należą zstępni rodzeństwa, czyli dzieci naszego rodzeństwa, a także rodzeństwo rodziców, to znaczy wujowie i ciotki. Trzecia grupa podatkowa, do 4902 zł, to wszystkie inne osoby, którym przypadł w udziale spadek i majątek po zmarłej osobie. Zazwyczaj do tej grupy zalicza się osoby spoza rodziny, które zostały obdarowane majątkiem w zapisie w testamencie.

Wpisywać czy nie?

Corocznie składany PIT musi zawierać wszelkie uzyskane przez nas dochody. Przepisy są w tym przypadku jednoznaczne. Jednakże nie ma obowiązku wliczenia do formularza kwoty, która wynika z wartości realnej spadku. Natomiast w sytuacji spieniężenia majątku ruchomego i nieruchomego wchodzącego w skład spadku, zapewne konieczne będzie wpisanie go w formularz podatkowy. Istotna jest tu również data powstania spadku, czyli zazwyczaj data śmierci danej osoby. Kiedy śmierć nastąpiła przed 2007 rokiem, to podatek od spadku fiskusowi się nie należy, ale gdy śmierć nastąpiła w 2007 roku i później, nabyty majątek spadkowy jest już niestety opodatkowany. W przypadkach, kiedy nie wiadomo, jaką kwotę wpisać w PIT, sam fiskus określa tę sumę.

 

W jaki sposób obliczać odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?

Zgodnie z prawem, za zwłokę w płatnościach podatkowych należy zapłacić odsetki. Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj zasady tego naliczania.

 

Co to jest zaległość podatkowa?

Według ordynacji podatkowej, zaległością podatkową nazywamy nieopłacony w określonym terminie płatności podatek, zaliczkę na podatek a także ratę podatku. Podobnie traktuje się również oprocentowanie nienależnej nadpłaty, zwrot podatku (kiedy podatnik dostał go nienależnie, w wyższej, niż powinien, wysokości), nadpłatę (jeśli w zeznaniu została ona wykazana nienależnie lub w wyższej, niż powinna, wysokości) a także wynagrodzenie inkasentów albo płatników, które zostało przez nich pobrane nienależnie albo w wyższej niż należy wysokości.

Jak nalicza się odsetki za zwłokę?

Odsetki podatkowe naliczane są od kolejnego dnia po upływie ostatecznego terminu płatności złożenia deklaracji pit2017 albo terminu, w jakim płatnik zobowiązany był dokonać wpłaty podatku na odpowiedni rachunek organu podatkowego. Wysokość odsetek za zwłokę określa się według podstawowej lub obniżonej stawki – w zależności od okoliczności powstania zadłużenia. Nie płaci się jednakże odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,7 zł.

Stawka podstawowa i obniżona

Od 1 stycznia 2016 roku stawka podstawowa odpowiada 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego (zgodnej z przepisami NBP) i nie może być niższa niż 8%. Z kolei obniżona stawka to 50% stawki podstawowej. W tym roku wprowadzono również karne odsetki za zwłokę, wynoszące 150% stawki podstawowej. Stosuje się je do zaległości w podatkach od towarów i usług oraz w akcyzie, które wynikają z korekt oraz decyzji pokontrolnych.

Terminowe składanie deklaracji PIT

Podczas składania corocznego zeznania podatkowego, pamiętajmy nie tylko o prawidłowym i pełnym wypełnieniu PIT-u, ale przede wszystkim o jego terminowym złożeniu. Gdy chcemy wypełnić pity 2017 program do tego przeznaczony bez trudu znajdziemy w internecie. Drogą internetową również możemy ów PIT przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Nie zapominajmy o dacie, do której musimy złożyć deklaracje. Dzięki temu unikniemy konieczności poniesienia kary i spłaty odsetek za zwłokę.

 

Wybór programu PIT

Wybór programu do rozliczania PIT nie zawsze jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Programów PIT jest naprawdę wiele i czasem trudno jest podjąć decyzję, który z nich wybrać. Prócz tego nie każdy program zasługuje na polecenie. Przestrzega się przed pochopnym wybieraniem niesprawdzonych programów, pochodzących z niepewnych źródeł. Czym więc kierować się, wybierając program do rozliczania pit? Na jakie aspekty koniecznie zwrócić uwagę?

 

Przede wszystkim program PIT powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Korzystając z programu, który nie jest dobrze zabezpieczony, narażamy się na niebezpieczeństwo, takie jak dostęp nieupoważnionej osoby do naszych danych osobowych i podatkowych. Programy PIT zawsze muszą posiadać doskonałej jakości zabezpieczenia i certyfikaty. Tylko wtedy będziemy mogli spokojnie i bezpiecznie posługiwać się danym programem. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego przed wyborem programu dokładnie zbadajmy tą kwestię.

Ważne jest również to, czy pit 2017 program jest prosty i nieskomplikowany w obsłudze. Nie każdy miał styczność z programami PIT, wiele osób ma także pewne trudności w rozliczeniach podatku. Funkcjonalny i skuteczny program powinien być przejrzysty i zrozumiały dla każdego. Instrukcja powinna być napisana prostym językiem, bez użycia skomplikowanego, niezrozumiałego żargonu podatkowego. Dzięki temu z programu PIT będzie mógł skorzystać każdy.apple-1620872_640

Kolejna ważna kwestia dotyczy opłat za program do rozliczania PIT przez Internet. Na portalach podatniczych znajdziemy zarówno te płatne, jak i darmowe. Te drugie w niczym nie są gorsze od programów płatnych, dlatego chcąc rozliczyć się przez Internet, z powodzeniem możesz skorzystać z programów darmowych.

 

Wybierając program do PIT, warto także zwrócić uwagę na jego rekomendacje i opinie innych użytkowników. Jeśli są one pozytywne, mamy większą pewność, że dany program sprawdzi się również u nas. Jeżeli większość opinii jest negatywna, lepiej zrobimy jeśli zrezygnujemy z danego programu i poszukamy czegoś bardziej odpowiedniego.

 

1% podatku dla OPP – kto może przekazać?

Przy rozliczeniach PIT, nieustannie mówi się o przekazywaniu 1% podatku dla OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Oddając swój 1% podatku, gdyż jest to kwota, którą tak czy inaczej musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Warto więc to uczynić, gdyż organizacja, która taki 1% podatku otrzyma, może zyskać naprawdę wiele.

 

Przekazując 1% podatku, możemy samodzielnie zdecydować, jaką organizację wybierzemy. W Internecie możemy znaleźć konkretną listę organizacji uprawnionych do otrzymania owego 1%. Procent ten możemy również przekazać na konkretny cel, na przykład ratowanie czyjegoś życia, wsparcie danej działalności statutowej czy placówki. Do przekazania 1% podatku uprawnione są wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym rozliczają dochody podlegające opodatkowaniu. Są to między innymi podatnicy, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę, dzieło, otrzymują rentę czy emeryturę, posiadają własną działalność gospodarczą czy uzyskują dochody zagraniczne. Również podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe czy opodatkowani podatkiem liniowym, mogą przekazać swój 1%.

Jak przekazać 1% podatku? W zeznaniu podatkowym znajdziemy dwa pola, które należy wypełnić, podając numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę (nie może ona przekroczyć 1% podatku). Pamiętajmy, że konieczne jest podanie prawidłowych danych organizacji, dlatego skrupulatnie sprawdźmy, czy nie popełniliśmy nigdzie błędu. Podatnik, przekazujący 1% podatku, może również przekazać organizacji swoje dane. Aby to zrobić wystarczy zaznaczyć okienko upoważniające organ skarbowy do przekazania informacji o darczyńcy.

Jeżeli chcesz w łatwy sposób przekazać 1% podatku, polecamy program pit 2017, który Ci w tym pomoże. Przy pomocy programu bez trudu rozliczysz swój PIT, odliczysz ulgi podatkowe, a także wesprzesz OPP, poprzez przekazanie 1% podatku. Program pit 2017 online to praktyczne i funkcjonalne narzędzie, które wykorzystywane jest przez większość podatników, zachęcamy byś i Ty skorzystasz z przywilejów, które niesie za sobą rozliczanie PIT online.