Z jakich ulg podatkowych ma prawo skorzystać osoba prowadząca działalność?

Właściciele firm i osoby prowadzące własną, nawet niewielką działalność gospodarczą, mają prawo do rozliczenia w swoim corocznym zeznaniu PIT różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się, jakie ulgi należą się przedsiębiorcom.

Ulga na żłobek i przedszkole

Przedsiębiorcy, którzy pokrywają wydatki swoich pracowników na przedszkole, żłobek, opiekunkę albo inny rodzaj opieki dziennej nad dziećmi z funduszu świadczeń socjalnych, mogą skorzystać ze wspomnianej ulgi, wykonując rozliczenie PIT 2016 online albo na druku papierowym. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie dokumentów poświadczających poniesione wydatki, czyli rachunków albo faktur VAT. Pracodawca może dokonać odliczenia w wysokości do 400 zł rocznie na dane dziecko w przypadku opieki w żłobku, natomiast w kwestii opieki przedszkolnej – 200 zł.

ręczne-wstawianie-monety-w-skarbonka_1252-1133Odliczenie strat

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w konkretnym roku podatkowym stratę, może ją odliczyć od podatku poprzez program PIT 2016 online lub też osobiście składając papierowy formularz PIT w Urzędzie Skarbowym. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwości obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty poniesionej w danym roku, ale wysokość owa nie może przekroczyć w tym roku 50% z rozliczanej straty. Należy pamiętać, że z owego odliczenia skorzystać można tylko w następujących po sobie, kolejnych pięciu latach podatkowych.

Ulga B+R

Ulga badawczo-rozwojowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym ponieśli wydatki na zaawansowane rozwiązania i udogodnienia technologiczne. Muszą spełniać oni jednakże określone wymagania, jak na przykład prowadzenie działalności na obszarze specjalnie wydzielonej strefy ekonomicznej. Przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania zwrotu w wysokości nawet 50% poniesionych kosztów. Wysokość owego zwrotu jest zależna od typu poniesionych wydatków czy też wielkości firmy i przedsiębiorstwa. Jakie wydatki można odliczyć? Lista jest dosyć długa, będą to m.in. składki i wynagrodzenia pracownicze, surowce i materiały, usługi doradcze, ekspertyzy lub też opłaty za skorzystanie z aparatury naukowej.