Jak wybrać właściwy formularz PIT

Wypełnienie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego, kto w danym roku podatkowym uzyskał dochód. Oczywiście nasze dochody mogą pochodzić z różnych źródeł, dlatego należy wybrać właściwy formularz PIT, zanim przystąpimy do wpisywania wszystkich niezbędnych danych.
Kiedy wybieramy PIT-37?
Najpopularniejszy druk, to PIT-37. Wypełniają go podatnicy, którzy zaliczki swoje wynagrodzenie otrzymują za pośrednictwem płatnika. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę-zlecenie. Druk PIT -37 wybiorą także ci, którzy wykonywali zlecenia w formie umowy o dzieło i uzyskali wynagrodzenie z tego tytułu. PIT – 37 składają także emeryci i renciści, a także stażyści, którzy muszą rozliczyć się ze stypendium stażowego. Zeznanie podatkowe należy wypełnić na podstawie druku, który otrzymamy od płatnika. Najczęściej jest to PIT -11.
Wszystkie osoby, które składają PIT-37 rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 18% lub 32%. Ten sposób umożliwia skorzystanie z większości ulg i odliczeń, jeśli spełniamy określone dla danej ulgi kryteria.

PIT-y dla przedsiębiorczych
Także podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mogą rozliczać się według skali podatkowej. Wybór takiej formy opodatkowania nie powoduje utraty prawa do ulgi na dzieci, czy też wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Zeznanie podatkowe składamy wówczas na formularzu PIT -36.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, wypełniają PIT – 36L. Ich dochody są objęte stałą, 19-procentową stawką podatku, bez względu na wysokość dochodów. Jednocześnie tracą oni prawa do przywilejów podatkowych, z których korzystają osoby rozliczające się według skali. Pozostałe dwa sposoby rozliczenia z fiskusem dla przedsiębiorczych to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz karta podatkowa. W obu przypadkach stawka podatku jest z góry ustalona, jednak prawo do skorzystania z danej formy opodatkowania zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

Wszystkie formularze możemy złożyć w formie elektronicznej, wystarczy skorzystać z programu  e-Deklaracje. Jeśli nie wiemy, jak wypełnić pit online, wszystkie niezbędne informacje znajdują się na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.