Jak skutecznie obniżyć swój podatek?

Większość podatników wie, że pewnym sposobem na obniżenie podatku są ulgi i odliczenia. Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie wysokiego podatku jest tzw. ulga prorodzinna, jednak Ministerstwo Finansów w tym roku zacznie ograniczyło tę możliwość. Zostaną wprowadzone limity dochodów dla rodzin, które mają jedno lub dwoje dzieci. W myśl polityki prorodzinnej państwa bardziej uprzywilejowane będą natomiast rodziny wielodzietne. Zmienią się również zasady rozliczania tzw. ulgi internetowej. Także w tym przypadku zaostrzono przepisy, by znacznie ograniczyć podatnikom tę możliwość.Przede wszystkim z ulgi będziemy mogli możemy skorzystać tylko dwukrotnie i wyłącznie w następujących po sobie latach podatkowych.

Co jeszcze możemy zrobić, żeby oddać fiskusowi jak najmniej. Pamiętajmy o darowiznach. Otóż każdy podatnik może rozliczyć darowiznę na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego. Formą darowizny jest także oddana krew. Oczywiście i w tym zakresie podatników obowiązują pewne limity, a dokładnie 6 proc. dochodu. Jeśli chcemy skorzystać z tego prawa, pamiętajmy by zadbać o odpowiednią dokumentację na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. Jeśli darowizna jest w formie pieniężne, to naturalnie wystarczy potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego. W przypadku darowizny rzeczowej konieczne będzie specjalne oświadczenie obdarowanego, a także dokument z ustaloną wartością oddanych rzeczy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy darowiznę przekazujemy na cele charytatywno – opiekuńcze Kościoła. Wówczas nie obowiązuje nas limit kwotowy. Istotne jest jednak właściwe udokumentowanie darowizny oraz cel, który musi ściśle wiązać się z wyżej wymienioną działalnością Kościoła.

W rocznym zeznaniu podatkowym tego typu darowizny wpisujemy w załącznik PIT/O. Oprócz wskazania kwot darowizn należy także podać dane adresowe obdarowanego. Zarówno papierowe, jak i elektroniczne rozliczenie PIT wygląda tak samo, więc poprawne wypełnienie załącznika nie powinno sprawiać większych problemów.