Handel w internecie a podatki

Bardzo popularny stał się e-handel. Wygodnie jest robić zakupy przez internet, a także oferować rzeczy przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż może być okazjonalna, albo też zorganizowana w ramach działalności gospodarczej.

Jeśli sprzedajemy duże ilości towaru, powtarzamy sprzedaż tych samych artykułów wielokrotnie, wskazuje to na chęć osiągnięcia zysku ze sprzedaży. Winniśmy w takim przypadku zarejestrować działalność gospodarczą.

Sporadyczna sprzedaż swoich prywatnych rzeczy ruchomych, w niewielkich ilościach, nie wymaga rejestracji. Jednakże w pewnych sytuacjach nakłada na nas obowiązek podatkowy. Obowiązek ten zależy od czasu nabycia rzeczy zbywanych. Jeżeli od ich nabycia upłynęło 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dokonaliśmy zakupu), nie musimy płacić podatku (nawet jeśli osiągnęliśmy zysk), składać deklaracji podatkowych ani w trakcie roku, ani wpisywać w rozliczeniu rocznym (pity 2017, rozliczenie pit 2018 online). Ciąży na nas jedynie obowiązek wykazania, że data nabycia rzeczy jest poza okresem 6 miesięcy wstecz.

Natomiast sprzedaż rzeczy nowszych, czyli nabytych przed upływem 6 miesięcy podlega zgłoszeniu w deklaracji podatkowej. Prywatną sprzedaż rzeczy ruchomych zgłasza się do urzędu skarbowego  dopiero w rozliczeniu rocznym, np.dokonaną w  2017 roku – w pit 2018 (program do pit 2018). Wtedy też trzeba zapłacić podatek, jeśli uzyskaliśmy zysk (dochód do opodatkowania). Przedmiotem sprzedaży mogą być  rzeczy rozpakowane, wykorzystywane  przez jakiś czas, ze śladami zużycia  lub zupełnie nowe (jest to dopuszczalne).

Wygodne jest rozliczanie pit przez Internet. Program do rozliczania pit wskaże nam, gdzie wpisać przychód ze sprzedaży (inne źródła), a gdzie koszty i obliczy dochód, ewentualnie stratę. Rozliczając pit online wybierz pit 36 online – nie możesz rozliczyć pit 37 online, jeśli sprzedaży dokonywałeś przez Internet.

Przedsiębiorcy są w innej sytuacji – zbywając towary nabyte wcześniej niż 6 miesięcy również ciągle są zobowiązani rozliczyć podatek od sprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej.