Elektroniczne rozliczenie podatkowe

Jak wygląda elektroniczne rozliczenie PIT?

Elektroniczne rozliczenie PIT niewiele różni się od tego tradycyjnego. Niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia należy jednak pamiętać, aby bezwzględnie przestrzegać wszystkich procedur oraz terminów związanych z rozliczeniem deklaracji podatkowej. Przeważająca liczba podatników rozlicza się w terminie do końca kwietnia każdego roku, jednak są również i takie grupy, których terminy złożenia deklaracji przypadają wcześniej. Z tego też powodu radzimy już na początku zorientować się i sprawdzić, które przepisy prawa podatkowego wiążą Państwa w tym zakresie. Naruszenie terminów może się bowiem wiązać z różnego rodzaju sankcjami, które przewidziane są w przepisach.

Chcąc rozliczyć PIT przez internet 2017 należy skorzystać ze specjalnie przygotowanego do tego narzędzia pod postacią programu komputerowego. Programy do PIT zazwyczaj są darmowe i wypełnienie za ich pośrednictwem deklaracji podatkowej powinno być zwolnione z jakichkolwiek opłat. Proces uzupełniania formularza należy rozpocząć od wprowadzenia swojego imienia, nazwiska oraz adresu, czyli tych danych, które umożliwiają Państwa identyfikację jako podatnika.

W następnej kolejności przystępują Państwo do wypełniania deklaracji zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komputera komunikatami. Należy dokładnie stosować się do poleceń wydawanych przez program i starać się nie popełnić żadnych błędów przy wpisywaniu danych. To bardzo istotne, ponieważ wprowadzane przez Państwa informacje stanowią podstawę do dokonania przez program niezbędnych obliczeń. Warto również podkreślić, że korzystanie z programu jest całkowicie bezpieczne. Wszystkie wprowadzone dane osobowe są w dalszym ciągu wyłączną własnością podatnika, którego chronią w tym wypadku przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Do najważniejszych informacji, które muszą pojawić się w deklaracji zaliczają się te na temat źródła i wysokości osiągniętego przychodu. Przypominamy, że rozliczenie obejmuje wyłącznie przychody, które podatnik osiągnął w ubiegłym roku podatkowym.

Czy rozliczenie PIT przez internet jest bezpieczne?

Dziś nikogo już nie zaskakuje fakt, że coraz więcej czynności z codziennego życia przesuwa się na płaszczyznę wirtualnej rzeczywistości. Informatyzacja jest widoczna gołym okiem i dotyczy nie tylko życia prywatnego przeciętnego obywatela, ale również jego życia publicznego w rozumieniu kontaktów z różnego rodzaju urzędami i jednostkami państwowymi. Za pośrednictwem internetu dokonuje się zakupów, zleca się przelewy i wypełnia obywatelskie obowiązki. Ostatnia ze wskazanych czynności dotyczy m.in. rozliczenia PIT przez internet.

E rozliczenie to metoda, która za kilka lat z pewnością puści w niepamięć ręczną formę rozliczeń. Wypełnianie deklaracji przez internet jest koordynowane przez specjalny program do PIT, który w trakcie wypełniania udziela niezbędnych wskazówek oraz pomaga rozwiać pojawiające się wątpliwości. Program przybiera więc rolę doradcy, który przeprowadzi Państwa przez cały proces uzupełniania formularza. Taka pomoc z pewnością się przyda, ponieważ wiele osób przyznaje, że wiele kwestii związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym nie jest jasnych. Na szczególne trudności narzekają osoby, które rozliczają się po raz pierwszy. Wątpliwości pojawiają się już na samym początku, gdy należy wybrać właściwy rodzaj deklaracji spośród oferowanych przez program wzorów.

Zadaniem programu do elektronicznych rozliczeń jest naprowadzić Państwa na właściwy formularz (PIT-36, PIT-37 lub inny), na bieżąco kontrolować proces wypełniania, wskazywać pominięte pola oraz ewentualne błędy. Zwracamy uwagę, aby możliwie dokładnie uzupełniać poszczególne miejsca przeznaczone do wypełnienia, gdyż służą ona za podstawę do dokonania automatycznych obliczeń. Należy również podkreślić, że wprowadzane dane osobowe i informacje o wielkości ubiegłorocznego zarobku są całkowicie bezpieczne i pozostają wyłączną własnością podatnika. Twórcy programów do PIT odpowiadają bowiem za przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem danych osobowych i nie mogą pozwolić sobie w tym zakresie na żadne nadużycia.

Pierwszy raz rozliczasz swój PIT? Możesz zrobić to online

Obecnie wiele młodych ludzi rozpoczyna swoją pierwszą pracę na studiach lub jeszcze wcześniej. Z osobą, która jeszcze się uczy pracodawcy przeważnie podpisują umowę o dzieło lub umowę zlecenie, z zależności od charakteru wykonywanej pracy. Warto pamiętać, że z końcem roku podatkowego będziemy musieli rozliczyć się z naszych dochodów. Od każdego pracodawcy powinniśmy otrzymać  formularz PIT (zazwyczaj jest to PIT – 11), w którym jest zawarta informacja o naszych dochodach w danym roku, a także zaliczkach pobranych na podatek dochodowy.
Taki dokument powinniśmy otrzymać najpóźniej na początku marca, ponieważ wszystkie rozliczenia pracodawca jest zobowiązany wysłać do końca lutego. Jeśli nie otrzymamy naszego PIT – u w terminie, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z firmą, w której pracowaliśmy.

Kolejny krok to już tylko wypełnienie samego zeznania. Oczywiście można zawsze poprosić o pomoc osobę starszą, warto jednak już na początku naszej drogi zawodowej zapoznać się z tym obowiązkiem, który będziemy musieli odtąd spełniać zawsze, gdy podejmiemy się legalnej pracy. Do samodzielnego wypełnienia PIT – u młodzież powinna zachęcić wypełnienia i wysłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Coraz bardzie popularne e rozliczenie, to prosta i szybka metoda nawet jeśli to nasze pierwsze spotkanie z Fiskusem. Rozliczenie przez internet nie oznacza oczywiście wysłania wypełnionego PIT- u mailem. Aby prawidłowo złożyć zeznanie podatkowe musimy wypełnić interaktywny formularz np. na Pitax.pl

Jeśli otrzymaliśmy PIT – 11 to w programie wypełniamy formularz PIT- u 37. Jest to najpopularniejszy formularz podatkowy i zarazem najprostszy do wypełnienia. Jeśli mamy tylko jeden PIT – 11 to wszystkie dane o dochodach po prostu przepisujemy w odpowiednie rubryki według wzoru. Jeśli natomiast otrzymaliśmy rozliczenia od kilku pracodawców, musimy zsumować nasze dochody oraz zaliczki przed wpisaniem w formularz. Pamiętajmy również o bezbłędnym wpisaniu naszych danych osobowych podczas wypełniania e – formularza, a także wydrukowaniu potwierdzenia w postaci tzw. urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu doręczonego w formie elektronicznej.

Jakie formularze możemy dołączyć do PIT – 37

W 2017 roku Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zmian na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim sposobu wypełniania PIT- ów drogą elektroniczną, a konkretnie formularza PIT – 37.
Podatnicy, którzy składają swoje zeznania właśnie na tym formularzu, będą mogli zalogować się na nowym Portalu Podatkowym Ministerstwa, gdzie na swoim profilu znają wstępnie wypełnione zeznanie roczne. Jeśli wszystkie dane i kwoty będą się zgadzać, to za pomocą jednego kliknięcia możemy zaakceptować i wysłać pity 2017  do Urzędu Skarbowego. Jeśli natomiast chcemy wprowadzić zmiany w naszym rozliczeniu, musimy zrobić to samodzielnie.  Zmiany będą podatnicy, którzy chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, odliczyć ulgi podatkowe lub przekazać 1 % na wybraną organizację pożytku publicznego.

Samodzielnie będziemy musieli wypełnić również załączniki. W przypadku PIT – 37, powinniśmy pamiętać o załączeniu następujących formularzy:

  • PIT-O, wypełniają podatnicy, którzy korzystają z ulg podatkowych. W przypadku tego załącznika lista jest dość długa. Formularz należy dołączyć do zeznania PIT-37, gdy przysługuje nam ulga na internet lub ulga prorodzinna. Oprócz tego ulga w związku z wydatkami na rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny. Jeśli ubiegamy się o zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Tutaj wpiszemy też informacje o przekazanych darowiznach. PIT-O wypełnią także podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi abolicyjnej.
  • Formularz PIT/D odnosi się do ulg budowlanych. Należy pamiętać, że małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie w tym wypadku składają tylko jeden załącznik. Na tym formularzu należy ująć ulgi odsetkowe, a także na spłatę pożyczki w postaci kredytu na cele mieszkaniowe z lat 1992-1993, otrzymane z zakładu pracy. Możemy też uwzględnić w załączniku ulgę remontową, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycie odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.
  • Ostatni załącznik PIT – 2K to oświadczenie o wydatkach związanych z inwestycją, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Czyli uwzględniamy w nim wszelkie wydatki poniesione na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, a także wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej.