Deklaracje podatkowe składane online i powody ich odrzucenia

Wysyłanie rocznego zeznania podatkowego drogą internetową to łatwa i niezwykle szybka metoda rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Niestety, popełnienie nawet małych błędów może zaowocować nie tylko odrzuceniem deklaracji przez fiskusa, ale również, w niektórych przypadkach, nałożeniem przez niego kary. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jakie są najczęstsze powody owych pomyłek oraz dowiedz się, jak ich uniknąć.

Błędny PIT

Często popełnianym przez podatników błędem jest rozliczenie deklaracji podatkowej na nieodpowiednim formularzu, np. małżeństwa rozliczają się razem, mimo że nie spełniają wszelkich obowiązkowych warunków itp. Dlatego żeby uniknąć takich pomyłek, dobrze jest przed składaniem zeznania podatkowego osobiście w Urzędzie Skarbowym lub internetowo poprzez darmowy program PIT 2016, poczytać trochę na dany temat, a jeszcze lepiej upewnić się (np. w placówce skarbowej lub u znajomego księgowego), który PIT powinniśmy wypełnić.

Nie ten Urząd Skarbowy

Kolejnym często spotykanym błędem jest złożenie PIT-u w niewłaściwym Urzędzie Skarbowym. Prawo stanowi, że placówką tą jest urząd odpowiedni dla naszego adresu zamieszkania, który niekoniecznie musi być tożsamy z adresem zameldowania. Tak więc przed wyborem fiskusa, do którego prześlemy PIT, dobrze jest upewnić się, która placówka jest przynależna do naszego adresu.

urząd-gotowy-do-pracy_1150-101Nieprawidłowe dane i informacje

Jedną z najczęstszych pomyłek popełnianych przez podatników składających PIT-y są wszelkiego rodzaju nieścisłości we wpisanych danych identyfikacyjnych i osobowych. Owe błędy przejawiają się m.in. w literówkach, niepotrzebnych spacjach i znakach, a także w błędach rzeczowych: nieprawidłowym numerze NIP albo Pesel, dacie urodzenia, danych adresowych, czy nawet w imieniu i nazwisku.

Błędne obliczenia                              

Kolejnym nierzadkim błędem w deklaracjach PIT są nieprawidłowości w rachunkach i wyliczeniach podatkowych. Osoby wypełniające zeznania podatkowe często błędnie wyliczają podatek do zapłaty, nieprawidłowo zaokrąglają dane kwoty czy też źle obliczają przychody z zeszłego roku podatkowego. W rachunkach pomylić się jest niestety bardzo łatwo, dlatego aby tego uniknąć, dobrze jest kilkukrotnie sprawdzić PIT przed wysyłką, a najlepiej poprosić jeszcze inną osobę o sprawdzenie, aby mogła wyłapać ewentualne błędy, które my przeoczyliśmy.