Deklaracja w formie elektronicznej

Co roku wszyscy podatnicy obowiązani są rozliczyć się z dochodu, który osiągnęli w minionym roku. Co do zasady zdecydowana większość podatników rozlicza się w terminie do końca kwietnia bieżącego roku. Wszystkie procedury i zasady związane z rozliczaniem podatków są dokładnie unormowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego. Nie można więc zapominać, że ich naruszenie może się wiązać z przykrymi konsekwencjami w postaci różnego rodzaju sankcji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe są skrupulatnie i konsekwentnie ścigane przez organy kontroli skarbowej.

Jak dokonać rozliczenia podatku?
Czynność tę dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć PIT przez internet. Elektroniczne rozliczenie podatku z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, dla tych z Państwa którzy jeszcze tego nie próbowali gorąco polecamy zapoznać z poniższymi informacjami, które krótko scharakteryzują cały proces. Rozliczenia najlepiej dokonać przy pomocy programu do PIT, który można znaleźć niemal na każdym serwisie internetowym poświęconym podatkom. Programy takie zazwyczaj są bezpłatne.

Proces uzupełniania należy rozpocząć od wyboru właściwego formularza PIT, następnie program poprosi Państwa o wprowadzenie swoich danych identyfikacyjnych takich jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania itp. Proszę pamiętać, że wprowadzone dane są całkowicie bezpieczne, gdyż przepisy o ochronie danych osobowych są bardzo restrykcyjne i portale oferujące tego typu programy są obowiązane ich przestrzegać. W następnej kolejności należy wpisać podstawy i wysokość osiągniętych dochodów. Jeżeli dane zostaną wprowadzone poprawnie, to wówczas program samodzielnie dokona wszelkich obliczeń. Oprócz tego mogą Państwo korzystać z odliczeń i ulg od podatku oraz przekazać 1% na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. Gotową deklarację można przesłać do Urzędu Skarbowego, albo złożyć w formie elektronicznej.