Category Ulgi i terminy

Rozliczanie podatku od spadku w rocznej deklaracji podatkowej

Obowiązkiem podatnika jest wykazanie otrzymanego spadku w rocznej deklaracji podatkowej. Jednakże nie zawsze jest to konieczne. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy należy a kiedy nie trzeba wpisywać wartości spadku w PIT.

Czytaj Więcej

Deklaracje podatkowe składane online i powody ich odrzucenia

Wysyłanie rocznego zeznania podatkowego drogą internetową to łatwa i niezwykle szybka metoda rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Niestety, popełnienie nawet małych błędów może zaowocować nie tylko odrzuceniem deklaracji przez fiskusa, ale również, w niektórych przypadkach, nałożeniem przez niego kary. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jakie są najczęstsze powody owych pomyłek oraz dowiedz się, jak ich uniknąć.

Czytaj Więcej

Błędy w informacji o dochodach PIT-11 – co zrobić w tej sytuacji?

Wielu podatników otrzymuje od swojego pracodawcy informację o dochodach, czyli tak zwany PIT-11. Płatnik ma obowiązek przedstawić ją swemu pracownikowi do końca lutego danego roku. Zdarzyć się może, że ów PIT wypełniony będzie nieprawidłowo. Co powinien zrobić wtedy podatnik? Jakie obowiązki na nim ciążą? Przeczytaj nasz krótki poradnik i dowiedz się więcej na ten temat.

Czytaj Więcej

Jesteś emerytem albo rencistą? Sprawdź, czy musisz samodzielnie rozliczyć PIT

Rencistów i emerytów z podatku od dochodów rozlicza ZUS albo KRUS, po czym przesyła im rokrocznie rozliczenie na specjalnym formularzu. Drugi formularz z kolei trafia do Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. W niektórych przypadkach jednakże to emeryt lub rencista wypełnia swój PIT. W poniższym artykule przedstawiamy takie przypadki.

Czytaj Więcej

Poznaj zalety wspólnego rozliczania się z małżonkiem

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że generalnie osoby będące w związku małżeńskim podlegają osobnemu opodatkowaniu od dochodów, które osiągają. Jednakże istnieje oczywiście możliwość, by małżonkowie rozliczali się wspólnie. Co więcej, bywa to bardzo korzystne. W poniższym artykule przedstawiamy najistotniejsze zalety wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej.

Czytaj Więcej

Korekta PIT-u przez internet. Jak zrobić ją prawidłowo?

W jaki sposób złożyć korektę PIT-u drogą internetową? To łatwe. Działamy podobnie jak w przypadku korekty papierowej, jednakże tutaj zamiast napisania odręcznego pisma z uzasadnieniem, należy wypełnić odpowiedni załącznik.

Czytaj Więcej

Jakie mamy formularze PIT?

PIT-36 to jeden z częściej rozliczanych zeznań podatkowych, zaraz po PIT-37. Formularz ten kierowany jest do osób, które: prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach ogólnych, a także uzyskali dochody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy czy innych umów o analogicznym charakterze. Również osoby, które obniżają dochody o straty z poprzednich lat oraz te, które korzystają z tak zwanego kredytu podatkowego, wykazują swoje dochody na deklaracji PIT-36. Na formularzu tym mogą rozliczać się podatnicy samodzielnie/prywatnie lub wspólnie ze współmałżonkiem. Osoby samotnie wychowujące dzieci również mogą wykazać przychody na formularzu PIT-36. Bez przeszkód odliczymy również przysługujące ulgi podatkowe, dzięki którym zapłacony przez nas podatek będzie znacznie mniejszy.

Czytaj Więcej

Nie zapomnij o UPO

Planujesz rozliczenie PIT przez Internet? Zachęcamy do skorzystania z najlepszego na rynku programu rozliczeniowego – programu PITax. Dlaczego warto z niego skorzystać? Czym program PITax różni się od innych? Jakie są jego zalety?

Czytaj Więcej

Darmowy program pit 2016 – odwiedź portal podatkowy

Wiedza na temat podatków do niedawna uchodziła za coś hermetycznego, zarezerwowanego wyłącznie dla grona specjalistów. Sytuacja ta zmienia się jednak dynamicznie za sprawą coraz to większej ilości portali sieciowych, które starają się uprościć Polakom życie i w przystępny sposób wyjaśnić zasady rozliczeń PIT-ów i przysługujących im ulg. Portal podatkowy pitax.pl oferuje szereg istotnych udogodnień, pomagających w komfortowych warunkach, dobrze wypełnić deklaracje PIT.

Czytaj Więcej

Ulga internetowa już nie dla wszystkich…

Uniknij problemów z błędnym wypełnieniem deklaracji

Od 2013 obowiązują przepisy podatkowe, które ograniczają możliwość korzystania z ulgi internetowej. Wcześniej nie miało znaczenia, kiedy skorzystamy z ulgi, obowiązywał jedynie limit odliczenia. Obecnie podatnicy, którzy chcą odliczyć wydatki poniesione na internet może to zrobić tylko przez dwa kolejno następujące po sobie lata.

Czytaj Więcej

Pracowałeś za granicą? Sprawdź czy nie należy ci się zwrot podatku

Zwrot podatku z zagranicy to dodatkowy dochód, o który warto się ubiegać. Tym bardziej, że suma zarobków większość Polaków pracujących poza granicami kraju nie przekracza tzw. kwoty wolnej od podatku. Każda osoba, która legalnie podjęła pracę za granicą powinna sprawdzić, czy ma szansę uzyskać zwrot z tamtejszego fiskusa. Żeby zorientować się, czy przysługuje nam zwrot należy zsumować wszystkie nasze dochody i sprawdzić, czy nie przekroczyła ona kwoty zwolnionej od podatku, obowiązującej w danym kraju.

Nadal jednym z bardziej popularnych krajów, do których udają się Polacy w celach zarobkowych jest Anglia oraz Irlandia. O zwrot podatku z Irlandii bądź Anglii można się ubiegać tuż po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5...

Czytaj Więcej

Podatek od dochodu z pracy za granicą

Praca za granicą i uzyskane z tego tytułu dochody musimy obowiązkowo wykazać w rocznej deklaracji PIT. Do płacenia w Polsce podatku zobowiązane są osoby, które są w tym wypadku tzw. rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to oznacza? Otóż Rezydentem jest osoba, która mieszka na terenie danego kraju, czyli w przypadku polskiego obywatela, o którym tutaj mowa, przebywa na terenie Rzeczypospolitej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub tutaj posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Aby nie płacić podatku w Polsce, musielibyśmy postarać się o status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii...

Czytaj Więcej

Ryczał od dochodów ewidencjonowanych a ulgi podatkowe

Uniknij problemów z błędnym wypełnieniem deklaracji

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą rozliczać się płacąc ryczał od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od charakteru działalności, przedsiębiorcę, który wybierze tę ordynację podatkową, będą obowiązywały różne stawki. Zryczałtowany podatek zapłacą również Ci, którzy uzyskali dochód z umowy najmu, podnajmu czy dzierżawy. Niezależnie od źródła uzyskanych dochodów, jeśli rozliczamy się ryczałtem, musimy wypełnić do końca stycznia formularz pit 28. Ryczałtowcy mogą oczywiście wypełnić deklarację podatkową za pośrednictwem internetu lub tradycyjnie złożyć zeznanie w urzędzie.

Czytaj Więcej

Jak skutecznie obniżyć swój podatek?

Większość podatników wie, że pewnym sposobem na obniżenie podatku są ulgi i odliczenia. Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie wysokiego podatku jest tzw. ulga prorodzinna, jednak Ministerstwo Finansów w tym roku zacznie ograniczyło tę możliwość. Zostaną wprowadzone limity dochodów dla rodzin, które mają jedno lub dwoje dzieci. W myśl polityki prorodzinnej państwa bardziej uprzywilejowane będą natomiast rodziny wielodzietne. Zmienią się również zasady rozliczania tzw. ulgi internetowej. Także w tym przypadku zaostrzono przepisy, by znacznie ograniczyć podatnikom tę możliwość.Przede wszystkim z ulgi będziemy mogli możemy skorzystać tylko dwukrotnie i wyłącznie w następujących po sobie latach podatkowych.

Czytaj Więcej