Błędy w informacji o dochodach PIT-11 – co zrobić w tej sytuacji?

Wielu podatników otrzymuje od swojego pracodawcy informację o dochodach, czyli tak zwany PIT-11. Płatnik ma obowiązek przedstawić ją swemu pracownikowi do końca lutego danego roku. Zdarzyć się może, że ów PIT wypełniony będzie nieprawidłowo. Co powinien zrobić wtedy podatnik? Jakie obowiązki na nim ciążą? Przeczytaj nasz krótki poradnik i dowiedz się więcej na ten temat.

Obowiązki podatnika

Podatnik jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia rocznej deklaracji podatkowej drogą tradycyjną albo przez program do rozliczenia PIT 2016 nawet wówczas, kiedy otrzymany przez niego PIT-11 zawiera błędy i nieścisłości. Jednakże ma on prawo domagać się od swojego pracodawcy (płatnika) poprawienia informacji o dochodach i powtórnego przekazania jej – tym razem bez pomyłek. Jak to zrobić?no-translate-detected_1309-74

Korekta PIT-u nr 11

Wspomniany podatnik może wystąpić do swego pracodawcy z wnioskiem z wyszczególnionymi swoimi wątpliwościami i uwagami. Na ów wniosek pracodawca powinien wystawić korektę PIT-u 11, jak również – w zależności od zapotrzebowania – zwiększyć składkę na ubezpieczenie społeczne lub ewentualnie dopłacić zaliczkę na podatek. Korekta ta możliwa i jak najbardziej zasadna jest wtedy, gdy mamy do czynienia z rozbieżnością między kwotą prawdziwą, a przedstawioną w informacji o dochodach. Natomiast w przypadku, gdy płatnik sam zorientuje się, iż popełnił błąd w zaliczkach przez niego wpłacanych i w związku z tym sam dopłaci brakujące środki pieniężne, to PIT-11 nie musi być korygowany. Istotnym warunkiem jest również dostrzeżenie owego błędu w czasie trwania danego roku podatkowego – gdy wydarzy się to później, korekta będzie obowiązkowa.

Odpowiedzialność podatnika

Należy pamiętać, że to na podatniku ciąży odpowiedzialność i obowiązek terminowego złożenia prawidłowo wypełnionego PIT-u. Tak więc nawet jeśli nie otrzyma od poprawionej informacji o dochodach od swego pracodawcy, to i tak musi wykazać w deklaracji (poprzez program PIT 2016 albo na druku papierowym) i zapłacić podatek w odpowiedniej wysokości.