Bezpieczeństwo elektronicznego rozliczenia

Obliczenie należnego fiskusowi rocznego podatku to zadanie, które wielu osobom przysparza mnóstwo trudności. Mając to na względzie, postanowiliśmy opracować wygodny w użyciu program do rozliczania PIT przez internet 2014. Dzięki nam prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej nie będzie już problemem, a konieczność składania korekt odejdzie na zawsze w zapomnienie. Zachęcamy Państwo do poświęcenia kilku minut swojego czasu na zapoznanie się z działaniem programu i wypełnienie deklaracji. Sposób funkcjonowania programu jest bardzo prosty i umożliwia wielokrotne wypełnienia deklaracji oraz modyfikację uzupełnionych już poszczególnych pól. Jeżeli w procesie wypełniania pojawiły się błędy, program poinformuje o tym Państwa niezwłocznie, uniemożliwiając tym samym wygenerowanie gotowego formularza. Przystępując do wypełniania należy wybrać rodzaj deklaracji, następnie wprowadzić do niej swoje dane oraz informacje o wysokości przychodu i jego źródłach, oznaczyć przysługujące ulgi spośród zaproponowanych oraz zdecydować o przekazaniu 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji.

Gotowy formularz można wydrukować pocztą i przesłać lub złożyć we właściwym urzędzie w tradycyjny sposób, albo skorzystać ze strony www.pitax.pl/pit-online/ Co istotne, złożenie deklaracji w formie elektronicznej nie wymaga od Państwa posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a wszystkie podane w elektronicznej deklaracji podatkowej dane są całkowicie bezpieczne.