Monthly Archives Lipiec 2014

1%

Pomaganie innym może być bardzo łatwe. Jednym ze sposobów niesienia wsparcia dla potrzebujących jest przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak to zrobić? To bardzo proste zadanie. Aby wesprzeć działalność organizacji, której cele statutowe Państwu odpowiadają i identyfikują się Państwo z nimi wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym – czyli tzw. formularzu PIT wyrazić zgodę na przekazanie podatku, wskazać nazwę wybranej przez siebie organizacji oraz jej numer KRS. Informacje na temat dokładnej nazwy i numeru KRS organizacji są publicznie dostępne i można je sprawdzić zarówno za pośrednictwem należącej do niej strony internetowej lub też kontaktując się bezpośrednio z daną organizacją mailowo lub telefonicznie.

Jeżeli c...

Czytaj Więcej

Portal podatnika – pomoc w gąszczu podatkowym

Zagadnienia dotyczące prawa podatkowego są niezwykle skomplikowane. Dowodem na to jest fakt, że wiele osób zmuszonych jest do korzystania z pomocy profesjonalistów, takich jak doradcy podatkowi, księgowi czy prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie prawa. Problem w głównej mierze polega na tym, że przepisów regulujących podatki jest bardzo wiele, a do tego ciągle się zmieniają. Trudno więc samodzielnie śledzić wszystkie aktualności oraz bez problemu interpretować zmieniające się przepisy.

Na szczęście z pomocą przychodzą różnego rodzaju serwisy internetowe, których zadaniem jest pomóc Państwu w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz ułatwić bieżące śledzenie pojawiających się zmian. Każdy portal podatkowy zatrudnia w swoich szeregach ...

Czytaj Więcej

Sprawne rozliczanie PIT za 2014 rok

Rozliczanie podatku to obowiązek każdego podatnika, który wynika z przepisów prawa. Jest chcą Państwo szybko się z nim uporać, to radzimy zapoznać się z poniższymi informacjami, które umożliwią szybkie i sprawne rozliczanie PIT za 2014 rok. Podatek dochodowy podatnicy rozliczają za pomocą deklaracji PIT. Zeznanie podatkowe obejmuje dochody, które dana osoba osiągnęła w minionym roku.

Większość podatników rozlicza się w terminie do końca kwietnia danego roku, jednak im szybciej Państwo to zrobią – tym lepiej. Zmniejsza się ryzyko, że przez roztargnienie nie dotrzymają Państwo terminu, a dodatkowo dzięki temu szybciej uzyskają Państwo ewentualny zwrot podatku. Deklaracje podatkową można przesłać pocztą do Urzędu Skarbowego albo przesłać przez internet...

Czytaj Więcej

Deklaracja w formie elektronicznej

Co roku wszyscy podatnicy obowiązani są rozliczyć się z dochodu, który osiągnęli w minionym roku. Co do zasady zdecydowana większość podatników rozlicza się w terminie do końca kwietnia bieżącego roku. Wszystkie procedury i zasady związane z rozliczaniem podatków są dokładnie unormowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego. Nie można więc zapominać, że ich naruszenie może się wiązać z przykrymi konsekwencjami w postaci różnego rodzaju sankcji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe są skrupulatnie i konsekwentnie ścigane przez organy kontroli skarbowej.

Jak dokonać rozliczenia podatku?
Czynność tę dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT...

Czytaj Więcej

Obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym

Co roku na wszystkich osobach, które uzyskały dochód w minionym roku ciąży obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Zobowiązanie to wynika z przepisów prawa podatkowego, a jego niedochowanie wiąże się z dotkliwymi sankcjami, głównie o charakterze finansowym. Rozliczeń należy dokonać w terminach bądź do 31 stycznia 2015, bądź do końca kwietnia w zależności do której grupy podatników się Państwo zaliczacie. Zdecydowana większość osób rozlicza się jednak w terminie późniejszym.

Proces wypełniania deklaracji nie jest skomplikowany, szczególnie jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z internetowych programów do wypełniania PIT online. Wówczas wystarczy wprowadzić poprawnie dane do deklaracji, a program samodzielnie dokona niezbędnych obliczeń...

Czytaj Więcej